Aktualności

Komunikat ws. projektu ustawy o dodatkach do emerytur dla członków OSP autorstwa ZOSP RP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Noworoczno - opłatkowe spotkanie strażaków Gminy Bobowa

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W sobotę 14 stycznia 2017r. w sali Domu Ludowego w Jankowej odbyło się okolicznościowe spotkanie noworoczne-opłatkowe strażaków ochotników z terenu gminy Bobowa. Wydarzeniu towarzyszył udział władz parlamentarnych, samorządowych oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP.

Noworoczno - opłatkowe spotkanie strażaków Gminy Moszczenica

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niespełna stu strażaków jednostek OSP Moszczenica i OSP Staszkówka, w piątek 6 stycznia 2017r. w święto Trzech Króli spotkało się w remizie moszczeńskiej jednostki na corocznym, jubileuszowym V Noworoczno - Opłatkowym Spotkaniu Strażaków Gminy Moszczenica. Strażackie spotkania opłatkowe wpisały się już na stałe w tradycję rodziny strażackiej oraz stały się wyjątkowym miejscem spotkania strażaków, którzy w ciągu roku albo na co dzień przebywają za granicami kraju, albo w celach zarobkowych w rodzinne strony zaglądają bardzo rzadko.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice w sprawie zakupów hełmów ochronnych

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego uruchomił sprzedaż hełmów ochronnych Calisia Vulcan z dofinansowaniem ze środków Firm Ubezpieczeniowych. Ze względu na bardzo korzystne warunki sprzedaży, zachęcam do zapoznania się z ofertą.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. programu "Bezpieczny Strażak" z WFOŚiGW

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych.

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych OSP w Gminach: Lipinki, Moszczenica, Łużna, Biecz, Ropa, Sękowa, Bobowa

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
zgodnie z wytycznymi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach z dnia 10 grudnia 2016 roku w sprawie tworzenia i publikowania harmonogramu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gorlickich gmin, poniżej zamieszczam harmonogram zebrań wraz z podaniem godzin.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws druków na Walne Zebrania Sprawozdawcze 2017

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
przed nami kampania sprawozdawcza za rok 2016 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Już za kilkanaście dni rozpoczną się Walne Zebrania Sprawozdawcze podsumowujące rok 2016 oraz wyznaczające plany na rok 2017. Poniżej zamieszczam wzór dokumentów, które muszą wypełnić druhowie aby w sposób zgodny z prawem przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze w Waszych jednostkach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. dotacji z FU na 2017 rok

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Szanowni druhny i druhowie,
z dużym prawdopodobieństwem należy sądzić, iż środki finansowe pochodzące z Firm Ubezpieczeniowych przeznaczone na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2017 pozostaną do dyspozycji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zatem podjąć działania wyprzedzające, aby zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych sytuacji.

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica