Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. nowych zasady podziału dotacji z Firm Ubezpieczeniowych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
jak wiecie środki na dotacje z Firm Ubezpieczeniowych nie są już dysponowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych lecz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Kilka dni temu zostały ogłoszone "Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej". Zachęcam do zapoznania się z nowymi zasadami.

Przypominam, że środki finansowe pochodzące z 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywane są w ciągu roku Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Ten powyższe środki przekazuje w wysokości 50% na Ochotnicze Straże Pożarne i 50% na jednostki ochrony przeciwpożarowej wymieniowe w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Wedle nowych zasad z puli środków finansowych przeznaczonych na dany rok dla Ochotniczych Straży Pożarnych wyodrębniona zostanie rezerwa w wysokości 25% na nieprzewidziane długotrwałe działania ratowniczo - gaśnicze, pokrywanie należności związanych z prowadzeniem tych działań, zakup paliwa, wyżywienia, bazy noclegowej, zakup środków gaśniczych i naprawy sprzętu. Pozostałe środki finansowe podzielone zostaną proporcjonalnie na województwa.

Maksymalne wysokości dofinansowań wedle nowych zasad wynosić będą:
- nie więcej niż 50 tys. zł przy zakupie lekkiego samochodu
- nie więcej niż 100 tys. zł przy zakupie średniego samochodu
- nie więcej niż 150 tys. zł przy zakupie ciężkiego samochodu
- nie więcej niż 25% wartości zakupu dla ubrań specjalnych, butów bojowych, hełmów, rękawic oraz sprzętu i wyposażenia
- nie więcej niż 30 tys. zł przy założeniu, że kwota dotacji nie przekroczy 25% kosztorysowej wartości remontu i modernizacji remizy
- 50% na ceny kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- nie więcej niż 10 tys. zł przy założeniu że kwota dotacji nie przekroczy 25% wartości przedsięwzięcia na cele propagandowe (np. zawody sportowo - pożarnicze czy obozy)

Ocenę pozostawiam samym druhom.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica