Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. udziału OSP w powiatowych obchodach dnia strażaka 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach jak co roku jest współorganizatorem powiatowych obchodów dnia strażaka. Od bieżącego roku znacznie zmieniona została ich formuła, w tym na wniosek ZOP ZOSP RP w Gorlicach zwiększono udział i rolę druhów ochotników. Każdy Oddział Miejsko-Gminny/Gminny ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego wystawiał będzie jeden poczet sztandarowy. Zaproszenia otrzymają również wszyscy Prezesi ZOM-G/G ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników konkursu Małopolskie Remizy 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Prace remontowo-budowlane w remizach OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół nich – to na te działania gminy i jednostki OSP z Małopolski otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2018. W sumie na remonty 83 strażnic samorząd województwa przeznaczył w tym roku ze swojego budżetu niemal 3 mln zł.

Komunikat Komendanta KP PSP Gorlice ws. szkoleń z użyciem zestawów PSP R-1

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że w związku z pozyskaniem przez jednostki OSP na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych zestawów PSP-R1 istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w zakresie wyposażenia i użycia podczas działań i ćwiczeń sprzętu wchodzącego w skład zestawu.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników konkursu "Bezpieczny Strażak 2018" WFOŚiGW

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" wpłynęło 101 wniosków. WFOŚiGW w oparciu o obowiązujące "Zasady…" oraz Regulamin Programu rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 94 wnioski uzyskały pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Dotacje przyznano na łączną kwotę 400.000,00 zł.

Poniżej zamieszczam listę gmin i jednostek OSP, które otrzymały dotację. Na liście znajduje się wiele gmin i jednostek z gorlickiego.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. powiatowego kalendarza strażackiego na 2019 rok

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zrodziła się inicjatywa wydania powiatowego kalendarza strażackiego na 2019 rok. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony ma zostać na dofinansowanie udziału członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w letnich obozach szkoleniowo - wypoczynkowych. Aby kalendarz został wydany, konieczne jest zaangażowanie Was wszystkich.

Komunikat w sprawie Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
wszyscy doskonale pamiętamy jak w roku ubiegłym warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. Konieczne jest zatem ich przeprowadzenie w roku bieżącym. Zmagania odbędą się niedzielę 13 maja b.r. na stadionie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach (ul. Sportowa 9). Poniżej zamieszczam karty zgłoszenia drużyn oraz pozostałe informacje.

Informacja Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice po wprowadzonych raportach OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia br. upłynął termin wprowadzania do Systemu OSP raportów oraz zestawień zbiorczych. Wszystkie Oddziały Miejsko-Gminne/Gminne ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego dopełniły tego obowiązku. Poniżej zamieszczam skrócone zestawienia z poszczególnych gmin.

Komunikat ws. dotacji z KSRG na zakup sprzętu i umundurowania

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w piątek 23 marca br. zostało skierowane pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zawierające nowy zakres sprzętowy na zakupy z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Z pisma wynika, iż kwoty dotacji będą podobne jak w poprzednim roku.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. Raportów OSP 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowi druhny i druhowie,
przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, zobowiązana jest w terminie 7 dni od odbycia zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP do Systemu Elektronicznego ZOSP RP oraz sporządzenia zestawienia zbiorczego. 
Poniżej zamieszczam listę jednostek OSP i Oddziałów M-G/G ZOSP RP, które nie wprowadziły jeszcze Raportu OSP !!!

Komunikat ws. dotacji z KSRG na remonty remiz

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W dniu dzisiejszym, tj. w środę 21 marca 2018 roku spłynęła informacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach o konieczności zgłaszania potrzeb remontowych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Termin na podjęcie działań oraz dokonanie zgłoszenia ustalono na jutro (czwartek, 22 marca 2018 roku) do godziny 15.00 !

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica