Komunikaty Prezesa

Komunikat Komendanta KP PSP Gorlice ws. szkoleń z użyciem zestawów PSP R-1

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że w związku z pozyskaniem przez jednostki OSP na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych zestawów PSP-R1 istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w zakresie wyposażenia i użycia podczas działań i ćwiczeń sprzętu wchodzącego w skład zestawu.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników konkursu "Bezpieczny Strażak 2018" WFOŚiGW

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" wpłynęło 101 wniosków. WFOŚiGW w oparciu o obowiązujące "Zasady…" oraz Regulamin Programu rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 94 wnioski uzyskały pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Dotacje przyznano na łączną kwotę 400.000,00 zł.

Poniżej zamieszczam listę gmin i jednostek OSP, które otrzymały dotację. Na liście znajduje się wiele gmin i jednostek z gorlickiego.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. powiatowego kalendarza strażackiego na 2019 rok

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zrodziła się inicjatywa wydania powiatowego kalendarza strażackiego na 2019 rok. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony ma zostać na dofinansowanie udziału członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w letnich obozach szkoleniowo - wypoczynkowych. Aby kalendarz został wydany, konieczne jest zaangażowanie Was wszystkich.

Komunikat w sprawie Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
wszyscy doskonale pamiętamy jak w roku ubiegłym warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. Konieczne jest zatem ich przeprowadzenie w roku bieżącym. Zmagania odbędą się niedzielę 13 maja b.r. na stadionie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach (ul. Sportowa 9). Poniżej zamieszczam karty zgłoszenia drużyn oraz pozostałe informacje.

Informacja Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice po wprowadzonych raportach OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia br. upłynął termin wprowadzania do Systemu OSP raportów oraz zestawień zbiorczych. Wszystkie Oddziały Miejsko-Gminne/Gminne ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego dopełniły tego obowiązku. Poniżej zamieszczam skrócone zestawienia z poszczególnych gmin.

Komunikat ws. dotacji z KSRG na zakup sprzętu i umundurowania

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w piątek 23 marca br. zostało skierowane pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zawierające nowy zakres sprzętowy na zakupy z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Z pisma wynika, iż kwoty dotacji będą podobne jak w poprzednim roku.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. Raportów OSP 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowi druhny i druhowie,
przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, zobowiązana jest w terminie 7 dni od odbycia zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP do Systemu Elektronicznego ZOSP RP oraz sporządzenia zestawienia zbiorczego. 
Poniżej zamieszczam listę jednostek OSP i Oddziałów M-G/G ZOSP RP, które nie wprowadziły jeszcze Raportu OSP !!!

Komunikat ws. dotacji z KSRG na remonty remiz

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W dniu dzisiejszym, tj. w środę 21 marca 2018 roku spłynęła informacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach o konieczności zgłaszania potrzeb remontowych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Termin na podjęcie działań oraz dokonanie zgłoszenia ustalono na jutro (czwartek, 22 marca 2018 roku) do godziny 15.00 !

Komunikat ws. strażackich rekolekcji w Rożnowicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Tradycją stały się już Strażackie Rekolekcje Wielkopostne, prowadzone przez księdza kapelana Stanisława Pałkę. Również i w tym roku rekolekcje zostaną przeprowadzone dla wszystkich strażaków ziemi gorlickiej i nie tylko. Modlitewne spotkania odbędą się w dniach 22 – 23 – 24 marca b.r. w parafii w Rożnowicach (gm. Biecz)

Lista uczestników Eliminacji Powiatowych OTWP 2018 i sprawy organizacyjne

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej prezentuję listę uczestników zakwalifikowanych do Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" a także szereg kwestii organizacyjnych dotyczących samego kwalifikowania do udziału jak również przeprowadzenia tegorocznych zmagań.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica