Komunikaty Prezesa

Komunikat ws. rocznej odprawy operacyjnej gorlickich strażaków 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach wzorem lat ubiegłych, w dniu 25 marca b.r. o godz. 9.00 planuje zorganizować roczną odprawę operacyjną dla gorlickich strażaków. Odprawa zorganizowana zostanie w Domu Zdrojowym w Wapiennym (gm. Sękowa). Gospodarzem odprawy jest Prezes ZOG ZOSP RP w Sękowej, Wójt Gminy Sękowa dh Małgorzata Małuch.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. powiatowej mszy strażaków w intencji dh Przemysława

dh Bogusław Łukaszyk - Wiceprezes ZOP ZOSP RP Gorlice. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie
informuję, iż w dniu 25 marca 2017 roku (sobota) o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Ropie zostanie odprawiona Msza Święta o zdrowie i potrzebne łaski Matki Bożej oraz wytrwałość w chorobie od strażaków powiatu gorlickiego w intencji dh Przemysława Wszołka. Bardzo proszę w miarę możliwości wszystkich druhów o przybycie w umundurowaniu służbowym!

W razie pytań proszę o kontakt - 604-061-519

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie
informuję, iż w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 18.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbędzie się odprawa w sprawie zabezpieczenia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W związku z powyższym proszę o przybycie co najmniej po 1 przedstawicielu z niżej wymienionych jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego:

LISTA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zabezpieczenia "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie

sztab "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej" w Gorlicach zwrócił się z prośbą do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach o zabezpieczenie pod względem medycznym pątników, podczas "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej", która planowana jest do przeprowadzenia w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Poniżej zamieszczam planowany przebieg tras.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Remizy 2017” kwotę w wysokości 2,5 mln zł. Gminy z terenu województwa małopolskiego, które chcą otrzymać dotacje na remonty i modernizację swoich remiz OSP na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 28 lutego br.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. 1% podatku dla członka OSP i jego rodziny

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, że zgodnie z regulaminem 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej istnieje możliwość przekazywania 1% podatku dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej lub członka jego rodziny. Zapis ten został rozszerzony, bo jak dotychczas 1% można było przekazywać tylko na Ochotniczą Straż Pożarną jako osobę prawną.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. miejsca przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych OTWP 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż ustalono miejsce przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej zostanie przeprowadzony w zupełnie nowym miejscu niż dotychczas.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku z przyjęciem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) zostały wprowadzone istotne zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), które mogą mieć wpływ na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Następuje uproszczenie i ułatwienie procedury tworzenia stowarzyszeń, a co za tym idzie proces tworzenia OSP staje się przystępniejszy. Opisane poniżej zmiany weszły w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica