Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. nowych zasady podziału dotacji z Firm Ubezpieczeniowych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
jak wiecie środki na dotacje z Firm Ubezpieczeniowych nie są już dysponowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych lecz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Kilka dni temu zostały ogłoszone "Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej". Zachęcam do zapoznania się z nowymi zasadami.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe "wsparcia służb ratowniczych"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Wsparcie służb ratowniczych - pod taką nazwą prowadzone było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów, sprzętu, wyposażenia oraz systemów łączności, monitorowania zagrożenia powodzią i wczesnego ostrzegania. W dniu 6 lipca b.r. na Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert. Wiemy zatem kto będzie dostawcą samochodów ratowniczo - gaśniczych, quada, łodzi, zestawów hydraulicznych i pozostałego sprzętu.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż w dniu 3 września 2017 roku odbędzie się Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. W tym roku Strażackie Orkiestry Dęte zaprezentują swoje umiejętności w Chełmku (pow. oświęcimski).

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. ostatniej transzy dotacji z FU na 2017 rok

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
środki z Firm Ubezpieczeniowych za I kwartał 2017 rok pozostały w dyspozycji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym poniżej zamieszczam nowy wniosek o dofinansowanie ze środków FU.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. reprezentowania ZOSP RP przez Prezesów Oddziałów Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, że zgodnie z paragrafem 27 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionymi do reprezentowania Związku w zakresie zaciągania zobowiązań są wyłącznie Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Zarząd Wykonawczy ZOSP RP. Oznacza to, że Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych czy Wojewódzkich ZOSP RP nie mają takich uprawnień.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych działających przy OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie wspólnie ze Starostą powiatu bocheńskiego, Burmistrzem Bochni przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizuje w dniu 26 sierpnia 2017 roku w Amfiteatrze Parku Rodzinnego w Bochni II Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Serdecznie zapraszam do udziału w w/w przeglądzie zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, kabarety itp. działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z powiatu gorlickiego.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. warsztatów artystycznych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 1-9 lipca br. organizuje warsztaty artystyczne dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc! Na warsztaty przyjmiemy dzieci od 12 roku życia, które lubią wszelkie formy działalności artystycznej.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. II Powiatowego Turnieju w Piłkę Nożną Strażaków OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach wspólnie z Gminą Lipinki organizuje w niedzielę 25 czerwca 2017 roku II Powiatowy Turniej w Piłkę Nożną Strażaków OSP. Turniej rozegrany zostanie na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Krygu.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników konkursu "Bezpieczna Małopolska"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Podczas sesji sejmiku województwa małopolscy radni zdecydowali o przyznaniu dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (spoza KSRG). W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” samorząd województwa udzieli pomocy finansowej 68 gminom na kwotę niemal 950 tys. zł. Wsparcie otrzymają m.im. Gmina Biecz, Gmina Moszczenica i Gmina Sękowa.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pielgrzymki Zakopane - Ludźmierz 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
zachęcam wszystkich strażaków z terenu powiatu gorlickiego do wzięcia udziału w samochodowej i motocyklowej pielgrzymce strażaków szlakiem papieskim Zakopane - Ludźmierz. Pielgrzymka odbędzie się 4 czerwca b.r. Zainteresowanych wyjazdem proszę o zapoznanie się z komunikatem i kontakt telefoniczny.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. strażackiej akcji zbiórki krwi

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy z okazji XII edycji ogólnopolskiego programu strażacy w honorowym krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” oraz 25 - lecia Państwowej Straży Pożarnej organizuje zbiórkę krwi. Zachęcam do wzięcia udziału w akcji.

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica