Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie
informuję, iż w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 18.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbędzie się odprawa w sprawie zabezpieczenia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W związku z powyższym proszę o przybycie co najmniej po 1 przedstawicielu z niżej wymienionych jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego:

LISTA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zabezpieczenia "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie

sztab "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej" w Gorlicach zwrócił się z prośbą do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach o zabezpieczenie pod względem medycznym pątników, podczas "Ekstremalnej Drogi Krzyżowej", która planowana jest do przeprowadzenia w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Poniżej zamieszczam planowany przebieg tras.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Remizy 2017” kwotę w wysokości 2,5 mln zł. Gminy z terenu województwa małopolskiego, które chcą otrzymać dotacje na remonty i modernizację swoich remiz OSP na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 28 lutego br.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. 1% podatku dla członka OSP i jego rodziny

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, że zgodnie z regulaminem 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej istnieje możliwość przekazywania 1% podatku dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej lub członka jego rodziny. Zapis ten został rozszerzony, bo jak dotychczas 1% można było przekazywać tylko na Ochotniczą Straż Pożarną jako osobę prawną.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. miejsca przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych OTWP 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż ustalono miejsce przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej zostanie przeprowadzony w zupełnie nowym miejscu niż dotychczas.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku z przyjęciem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) zostały wprowadzone istotne zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), które mogą mieć wpływ na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Następuje uproszczenie i ułatwienie procedury tworzenia stowarzyszeń, a co za tym idzie proces tworzenia OSP staje się przystępniejszy. Opisane poniżej zmiany weszły w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Komunikat ws. projektu ustawy o dodatkach do emerytur dla członków OSP autorstwa ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Linki

gorlice.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica