Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. miejsca przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych OTWP 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż ustalono miejsce przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej zostanie przeprowadzony w zupełnie nowym miejscu niż dotychczas.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku z przyjęciem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) zostały wprowadzone istotne zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), które mogą mieć wpływ na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Następuje uproszczenie i ułatwienie procedury tworzenia stowarzyszeń, a co za tym idzie proces tworzenia OSP staje się przystępniejszy. Opisane poniżej zmiany weszły w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Komunikat ws. projektu ustawy o dodatkach do emerytur dla członków OSP autorstwa ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice w sprawie zakupów hełmów ochronnych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego uruchomił sprzedaż hełmów ochronnych Calisia Vulcan z dofinansowaniem ze środków Firm Ubezpieczeniowych. Ze względu na bardzo korzystne warunki sprzedaży, zachęcam do zapoznania się z ofertą.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. programu "Bezpieczny Strażak" z WFOŚiGW

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych.

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych OSP w Gminach: Lipinki, Moszczenica, Łużna, Biecz, Ropa, Sękowa, Bobowa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
zgodnie z wytycznymi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach z dnia 10 grudnia 2016 roku w sprawie tworzenia i publikowania harmonogramu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gorlickich gmin, poniżej zamieszczam harmonogram zebrań wraz z podaniem godzin.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws druków na Walne Zebrania Sprawozdawcze 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przed nami kampania sprawozdawcza za rok 2016 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Już za kilkanaście dni rozpoczną się Walne Zebrania Sprawozdawcze podsumowujące rok 2016 oraz wyznaczające plany na rok 2017. Poniżej zamieszczam wzór dokumentów, które muszą wypełnić druhowie aby w sposób zgodny z prawem przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze w Waszych jednostkach.

Linki

zosp.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica