Aktualności

Obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W czwartek 27 lipca b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach. Podczas posiedzenia poruszono kwestie dotacji, przepływu informacji pomiędzy KP PSP Gorlice a ZOP ZOSP RP w Gorlicach, kwestie organizacji IX Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył Prezes dh Krzysztof Kosiba. W obradach udział wzięło 7 spośród 10 członków Prezydium a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Gorlicach dh Jan Przybylski oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz. Prezes Kosiba przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach za okres pomiędzy posiedzeniami oraz informację z ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było zatwierdzenie podziału dotacji z Firm Ubezpieczeniowych. Dotacja została przyznana każdej jednostce OSP, która złożyła wniosek.

Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz szczegółowo omówił podział dotacji z MSWiA (w tym z KSRG) na poszczególne jednostki OSP z gorlickiego. Warto zwrócić uwagę, iż z dotacji na inwestycje (roboty budowlane) skorzystało tylko 2 spośród 47 jednostek OSP spoza KSRG zaś z dotacji na wydatki bieżące raptem 30% jednostek.

Podczas posiedzenia wypracowano nowy schemat przepływu informacji pomiędzy KP PSP Gorlice a ZOP ZOSP RP w Gorlicach. Na stronie internetowej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach publikowane będą komunikaty Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach bezpośrednio dotyczące druhów ochotników.

Omówiono także kwestie organizacji IX Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych. Prezydium zgodnie przyjęło, iż zgłoszenie liczby drużyn z danej gminy musi nastąpić do dnia 7 sierpnia b.r. Przypomnimy, że każda gmina ma prawo wystawić 1 drużynę męską, 1 drużynę żeńską oraz 1 drużynę MDP. W zgłoszeniu nie należy podawać nazwy drużyn, tylko ich ilość.

Prezydium wyraziło także ubolewanie, iż po raz pierwszy od wielu lat Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie nie zorganizował obozu dla MDP. Wynikło to z faktu, iż dotacja na ten cel odebrana została ZOSP RP i przekazana Państwowej Straży Pożarnej. Ta co prawda przeznaczyła na pracę z młodzieżą 2 mln zł, jednakże pismo informujące o tym fakcie skierowane zostało do Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu 5 czerwca b.r., kiedy eliminacje środowiskowe, gminne i powiatowe OTWP organizowane są od początku roku a finał krajowy miał miejsce 2-4 czerwca. 5 czerwca b.r. przekazane zostały środki na organizację obozów, kiedy obozy organizuje się na przełomie czerwca i lipca a ich przygotowanie wymaga działań podejmowanych już początkiem roku jak m.in. przetarg na bazę noclegową, zgłoszenia kuratorowi oświaty, inspekcji sanitarnej, rekrutacja uczestników, kadry itd.

Na zakończenie przekazano informację o Wojewódzkim Zlocie MDP, Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych działających przy OSP.