Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. odznaczeń ZOSP RP w roku 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni Druhny i Druhowie,
W roku bieżącym nastąpiły znaczące zmiany w zakresie limitu odznaczeń korporacyjnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – złoty, srebrny, brązowy oraz Odznaka Strażak Wzorowy) jak również zasad ubiegania się o odznaczenia i terminów ich przyznawania.W związku z odebraniem Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz z Firm Ubezpieczeniowych a co za tym idzie pozbawieniem źródeł finansowania odznaczeń dla zasłużonych druhów ochotników limit odzanaczeń zmniejszony został aż o 80%. Wymusiło to także konieczność zmiany zasad ubiegania się o odznaczenia i terminów ich przyznawania.

Wnisoki o odznaczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie można składać tylko 1 raz w roku w terminie do 31 marca. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w roku następnym. Dotyczy to zarówno odzanczeń dla druhów jak również jednostek. Jeśli Ochotnicza Straż Pożarna w roku bieżacym ma jubileusz istnienia, wniosek o odnzaczenie jednostki na sztandar musi być złożony w zachowaniem w/w terminiu.

Proszę zatem o składanie w biurze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach, przy ul. 11 listopada 84 (w budynku KP PSP w Gorlicach) wniosków. Przypominam, że wnioski muszą być zaopiniowane przez Zarządy Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP. Wnioski należy sporządzać w formacie A5, zadruk dwustronny. Oczywistym jest fakt, iż uzasadnienie wniosku musi być znaczące i konkretne. Wnioski zawierajace błędy formalne zostaną z góry odrzucone.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica