Aktualności

Walne zebrania w jednostkach OSP na terenie Gminy Bobowa

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 29 lutego i 1 marca 2020 r. odbyły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa, podczas których dokonano podsumowania działalności w 2019 roku a także wyznaczono plany i cele na bieżący 2020 rok.

W 2019 roku strażacy z Gminy Bobowa wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń 162 razy, ratując mienie, a niejednokrotnie i życie mieszkańców gminy Bobowa. Zakupiony został nowy sprzęt dla jednostek spoza KSRG na łączną kwotę 42 804 zł. Wykonana została termomodernizacja strażnicy w Stróżnej oraz Brzanie a także dokończono budowę Domu Kultury w Sędziszowej wraz z remizą dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł niemal 1,7 miliona złotych. Gmina Bobowa na te cele wydała blisko 875 tysięcy złotych, a dotacje, które uzyskała, wyniosły ponad 823 tysiące złotych. Wykonano także remont pomieszczeń i elewacji remizy strażackiej w Wilczyskach. Koszt tych prac wyniósł 20 tysięcy złotych.

Uwzględniając wnioski kilku jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa a także stanowisko Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP, Burmistrz Bobowej przedłożył Radzie Miejskiej projekt Uchwały w sprawie podwyższenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych do kwoty 10 złotych za godzinę. Połowę w/w stawki strażacy otrzymają za każdą godzinę spędzoną na szkoleniu.

Jednostki OSP z terenu gminy Bobowa aktywnie działały na rzecz lokalnego środowiska. Niejednokrotnie zabezpieczały imprezy kulturalne odbywające się w gminie Bobowa a delegacje z pocztem sztandarowym brały udział w uroczystościach państwowych i świętach religijnych. Druhowie uczestniczyli z zawodach strażackich, zlocie MDP i wszelkich uroczystościach organizowanych przez Związek OSP RP.

W zebraniach oprócz druhów czynnych, członków honorowych i wspierających brali udział zaproszeni goście: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Bogusław Łukaszyk, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh Tomasz Tarasek, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Bobowej dh Włodzimierz Mucha, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach mł. bryg. Dariusz Surmacz a także Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

bobowa_walne_2020_001.jpg bobowa_walne_2020_002.jpg bobowa_walne_2020_003.jpg

bobowa_walne_2020_004.jpg bobowa_walne_2020_005.jpg bobowa_walne_2020_006.jpg

bobowa_walne_2020_007.jpg bobowa_walne_2020_008.jpg bobowa_walne_2020_009.jpg

bobowa_walne_2020_010.jpg bobowa_walne_2020_011.jpg bobowa_walne_2020_012.jpg

bobowa_walne_2020_013.jpg bobowa_walne_2020_014.jpg bobowa_walne_2020_015.jpg

bobowa_walne_2020_016.jpg bobowa_walne_2020_017.jpg bobowa_walne_2020_018.jpg

bobowa_walne_2020_019.jpg bobowa_walne_2020_020.jpg bobowa_walne_2020_021.jpg

bobowa_walne_2020_022.jpg bobowa_walne_2020_023.jpg bobowa_walne_2020_024.jpg

bobowa_walne_2020_025.jpg bobowa_walne_2020_026.jpg bobowa_walne_2020_027.jpg

bobowa_walne_2020_028.jpg bobowa_walne_2020_029.jpg bobowa_walne_2020_030.jpg

bobowa_walne_2020_031.jpg bobowa_walne_2020_032.jpg bobowa_walne_2020_033.jpg

bobowa_walne_2020_034.jpg bobowa_walne_2020_035.jpg bobowa_walne_2020_036.jpg

bobowa_walne_2020_037.jpg bobowa_walne_2020_038.jpg bobowa_walne_2020_039.jpg

bobowa_walne_2020_040.jpg bobowa_walne_2020_041.jpg bobowa_walne_2020_042.jpg

bobowa_walne_2020_043.jpg bobowa_walne_2020_044.jpg bobowa_walne_2020_045.jpg

bobowa_walne_2020_046.jpg bobowa_walne_2020_047.jpg bobowa_walne_2020_048.jpg

bobowa_walne_2020_049.jpg bobowa_walne_2020_050.jpg bobowa_walne_2020_051.jpg

bobowa_walne_2020_052.jpg bobowa_walne_2020_053.jpg bobowa_walne_2020_054.jpg

bobowa_walne_2020_055.jpg bobowa_walne_2020_056.jpg bobowa_walne_2020_057.jpg

bobowa_walne_2020_058.jpg bobowa_walne_2020_059.jpg bobowa_walne_2020_060.jpg

bobowa_walne_2020_061.jpg bobowa_walne_2020_062.jpg bobowa_walne_2020_063.jpg

bobowa_walne_2020_064.jpg bobowa_walne_2020_065.jpg bobowa_walne_2020_066.jpg

bobowa_walne_2020_067.jpg bobowa_walne_2020_068.jpg bobowa_walne_2020_069.jpg

bobowa_walne_2020_070.jpg bobowa_walne_2020_071.jpg bobowa_walne_2020_072.jpg