Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. roznoszenia kalendarzy strażackich

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowne druhny, druhowie
W związku z licznymi pytaniami telefonicznymi kierowanymi przez druhów OSP i działaczy Związku OSP RP dotyczącymi „roznoszenia kalendarzy strażackich” informuję, że...

to Zarząd właściwej OSP podejmując jakąkolwiek inicjatywę/decyzję w pełni odpowiada za jej skutki. Każda OSP działa w oparciu o swój statut, ale również (jako stowarzyszenie) o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach a także inne przepisy obowiązujące.

Nadal trwa epidemia COVID-19 na terenie kraju i obowiązują nas obostrzenia/ograniczenia nakładane przez odpowiednie resorty. Potencjalne ryzyko zakażenia się członków OSP, ratowników podczas wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych oraz pozostałej działalności statutowej nadal istnieje.

To naczelnik, dowódca odpowiada za dysponowanie i działania druhów ratowników, a opiekunowie MDP odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych - członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podsumowując, decyzja czy „chodzić z kalendarzami” w czasie epidemii COVID-19 należy wyłącznie do Zarządu OSP nie do struktur ZOSP RP.

W mojej ocenie zanim Zarząd podejmie decyzję w przedmiotowej kwestii powinien rozważyć:
- czy odwiedzanie mieszkańców „z kalendarzem” nie będzie stwarzało zagrożenia dla członków OSP oraz samych odbiorców,
- czy odbiór społeczny takiego działania OSP będzie korzystny dla OSP,
- jakie działania i zabezpieczenia (względem ochotników i mieszkańców) Zarząd OSP powinien podjąć/spełnić w przypadku kiedy zdecyduje się na „wysłanie druhów” z kalendarzami w okresie epidemii COVID-19

Oczywistym wydaję się, że w okresie epidemii COVID-19 Zarząd w żadnym przypadku nie powinien „wysłać” z kalendarzami członków MDP.

W rozmowach druhowie pytali: jeżeli raczej nie roznosić, to jak inaczej dokonać corocznej „tradycji” związanej z kalendarzami, tym bardziej, że dla niektórych OSP to jedno z podstawowych źródeł finansowych OSP.

Pomysły o których ja słyszałem są różne. Druhowie na terenie kraju, województwa przymierzają się np. do:
- nadrukowaniu na kalendarzu nr rachunku bankowego OSP wraz z informacją, że: Osoby zainteresowane mogą wesprzeć działania OSP dobrowolną wpłatą na cele statutowe (numer rachunku bankowego)

Taki zapis w przypadku nie roznoszenia kalendarzy do domów/ mieszkań pozwoli na umieszczenie kalendarzy w zaprzyjaźnionych np. sklepach, salonach itp. (miejscach publicznych). To pozwoli, zainteresowanym mieszkańcom wesprzeć OSP, a dokonają tego w sposób bezpieczny - przelew.

Niektórzy w porozumieniu z proboszczami planują pozostawienie kalendarzy wraz z puszkami przy wejściach do kościołów. Moim zdaniem pomysł jest do zrealizowania, jednak trzeba stosownie zgłosić zbiórkę publiczną oraz poprosić proboszcza, aby ogłosił ten fakt jedną niedzielę wcześniej.

Każda z Waszej OSP/ każde sołectwo ma swoją specyfikę. To WY znacie mieszkańców i najlepiej wiecie jak mieszkańcy z Wami współpracują. Przy tak dużych obostrzeniach w okresie epidemii COVID-19 te dwa przykłady mogą posłużyć za wzorce, można je uznać za realne i godne rozważenia.

Możliwości naszej działalność w OSP na chwilę obecną są nadal ograniczone, ważne jest jednak, że jeżeli czegoś się podejmujemy należy dochować należytej staranności i zadbać o bezpieczeństwo.