Aktualności

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W sobotę 15 maja 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Biesnej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Łużna. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Na czele nowego Zarządu stanął dh Piotr Szczerba, zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP na kolejną kadencję powierzono dh Józefowi Boguszowi.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes dh Stanisław Bara. Dziękując za lata współpracy, ogłosił decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łużnej.

Na ręce dh Stanisława Bary, który po 28 latach piastowania funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej złożył rezygnację, złożono liczne podziękowania. Słowa uznania wyrazili przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych Związku OSP RP w także przedstawiciele samorządu Gminy Łużna.

Zjazd, któremu przewodniczył dh Kamil Barczyk, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, w tym prezentacji multimedialnej Komendanta Gminnego dh Józefa Bogusza, na wniosek ustępującego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Ryszarda Wójtowicza, jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Prezes - dh Piotr Szczerba
Wiceprezes - dh Artur Zabierowski
Wiceprezes - dh Janusz Kotowicz
Komendant Gminny - dh Józef Bogusz
Skarbnik - dh Wiesław Wojtas
Sekretarz - dh Piotr Wojna
Członek Prezydium - dh Stanisław Sikora

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrany został dh Mariusz Wojnarski.

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Gorlicach.

Decyzją Zjazdu, do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łużnej powołany został ks. Piotr Wrona, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Woli Łużańskiej, pełniący funkcję kapelana gminnego.

Przybyli na Zjazd Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łużna Tomaszem Ptaszkiem w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej.

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu oraz posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej czuwali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba oraz Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny a zarazem Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników Zjazdu podsumowali ostatnie lata współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP w Łużnej a także dokonali oceny przyszłych planów i zamierzeń.

Zdjęcia: http://luzna24.pl/

zjazd_gminny_luzna_2021_01.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_02.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_03.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_04.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_05.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_06.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_07.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_08.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_09.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_10.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_11.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_12.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_13.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_14.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_15.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_16.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_17.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_18.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_19.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_20.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_21.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_22.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_23.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_24.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_25.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_26.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_27.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_28.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_29.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_30.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_31.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_32.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_33.jpg

zjazd_gminny_luzna_2021_34.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_35.jpg zjazd_gminny_luzna_2021_36.jpg