Komunikaty Prezesa

Ruszył nabór wniosków w konkursie pn. Małopolskie Remizy 2021

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs na wykonanie robót budowlanych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy 2021”. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2021” minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:
- termomodernizację (docieplenia ścian i stropów),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub - docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
- modernizację kotłowni,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni),
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę),

Wojewódzki Fundusz nie finansuje robót w budynkach nowo budowanych. W przypadku budynków rozbudowywanych, nadbudowywanych i dobudowywanych – dofinansowaniu może podlegać tylko istniejąca część budynku, o ile spełnione zostaną określone kryteria.

Alokacja środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

Termin naboru wniosków: od 20.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

SZCZEGÓŁY - kliknij aby przejść