Komunikaty Prezesa

Znamy wyniki naboru Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych WFOŚiGW Kraków

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W naborze wniosków do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021 wpłynęło 217 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 2.377.309,65 zł (przy koszcie kwalifikowanym: 3 459 697,12 zł). Niestety 125 zadań (w łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania: 1 328 873,96 zł) zostało odrzuconych. Zarówno w jednej jak i drugiej grupie są OSP w terenu powiatu gorlickiego.

Alokacja w programie w roku bieżących to: 1 000 000,00 zł.

Jedna jednostka OSP oficjalnie wycofała wniosek z Programu, a dwa zadania nie były rozpatrywane, gdyż wnioski nie wpłynęły w wersji podpisanej.

W drodze oceny formalnej i merytorycznej wniosków ostatecznie 89 zadań uzyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 997 173,19 zł.

WNIOSKI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W NABORZE
Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku - kwota dotacji: 6 915,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach - kwota dotacji: 4 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu - kwota dotacji: 7 077,72 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu - kwota dotacji: 9 203,57 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Gorlickim - kwota dotacji: 12 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Gładyszowie - kwota dotacji: 7 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Libuszy - kwota dotacji: 2 600,00 zł

WNIOSKI ODRZUCONE
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożnowicach - kwota wnioskowana: 11 704,68 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie - kwota wnioskowana: 8 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Śnietnicy - kwota wnioskowana: 6 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Szalowej - kwota wnioskowana: 11 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiej - kwota wnioskowana: 3 450,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Dominikowicach - kwota wnioskowana: 3 885,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach - kwota wnioskowana: 2 350,00 zł