Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. eliminacji OTWP 2021

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Główny ZOSP RP, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia stacjonarnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodziaż Zapobiega Pożarom" wywołanej obostrzeniami pandemicznymi, podjął decyzję, iż tgoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną.


Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych
II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony w formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Aby wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować.

Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

Już wkrótce będzie możliwość rejestracji uczestników i opiekunów.

Regulamin eliminacji OTWP - edycja 2021 (kliknij aby pobrać)

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica