Aktualności

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice dokonał wyboru nowego Prezesa

Administrator.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W sobotę 13 listopada 2021 roku w Sali Bankietowej Stary Dworzec w Gorlicach odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach. Zjazd podsumował kadencję 2016-2021 oraz dokonał wyboru nowych władz. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrany został dh Przemysław Wszołek.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes dh Krzysztof Kosiba. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Dominikowice, minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Zjazdowi przewodniczył dh Przemysław Wszołek. Podczas Zjazdu zasłużonym działaczom wręczone zostały liczne odznaczenia. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza uhonorowani zostali dh Stanisława Balakowicz oraz ks. bryg. Władysław Kulig. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowano dh Bogusława Łukaszyka. Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana uhonorowano dh Piotra Mikę, zaś Srebrne Krzyże otrzymali dh Tomasz Tarasek i dh Stanisław Bara. Medal Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej otrzymali dh Łukasz Łach, dh Marcin Kruczek, dh Paweł Baranowski, dh Jacek Przepióra, dh Andrzej Wędrychowicz, dh Jan Przybylski. Tarczą Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach uhonorowano mł. bryg. w st. spocz. Bohdana Białonia, dh Andrzeja Czeluśniaka, dh Jana Juruś, dh Andrzeja Tylawskiego, ks. Stanisława Porębskiego oraz dh Floriana Przybycień.

Na ręce osób wspierających ochotnicze pożarnictwo w powiecie gorlickim wręczone zostały okolicznościowe statuetki i grawertony.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach. Skład Zarządu ukonstytuował się następująco:
Prezes – Przemysław Wszołek
Wiceprezes –Krzysztof Kosiba, Tomasz Tarasek, Florian Przybycień
Sekretarz – Marcin Kruczek
Skarbnik – Rafał Knybel
Członek Prezydium – Albert Kuziów, Paweł Baranowski, Piotr Szczerba, Piotr Mika
Członek Zarządu – Andrzej Wędrychowicz, Karol Dziki, Marcin Nowak, Mieczysław Skowron, Krzysztof Nowak, Józef Janik, Mateusz Ślęzak, Marek Oleś, Dariusz Surmacz.

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pracować będzie w następującym składzie:
Przewodniczący – Bogusław Łukaszyk
Wiceprzewodniczący – Jarosław Wiatr
Sekretarz – Dariusz Sokołowski

Przedstawicielami druhów OSP z terenu powiatu gorlickiego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie wybrani zostali dh Przemysław Wszołek i dh Krzysztof Kosiba zaś delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, dh Krzysztof Kosiba, dh Bogusław Łukaszyk i dh Paweł Mucha.

W Zjeździe udział wzięli delegaci i przedstawiciele jednostek OSP ze wszystkich gmin powiatu gorlickiego a także liczni goście a wśród nich m.in. Wiceminister Klimatu i Środowiska dh Edwarda Siarka, Posłowie na Sejm RP Barbara Bartuś i Urszula Nowogórska, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dh Jerzy Obstarczyk, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Głównego ZOSP RP dh Kazimierz Sady, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Małopolski Kapelan Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Stanisław Porębski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Krakowie dh Łukasz Łach, Starosta Gorlicki Maria Gubała wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Witoldem Kochanem, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Swięch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu gorlickiego.

Licznie przybyli na Zjazd nie szczędzili ciepłych słów pod adresem działaczy szczebla powiatowego ZOSP RP w Gorlicach. Padały liczne gratulacje i zapewnienia o współpracy.

Foto - Lech Klimek/Gazeta Gorlicka

zjazd_powiatowy_2021_001.JPG zjazd_powiatowy_2021_002.JPG zjazd_powiatowy_2021_003.JPG

zjazd_powiatowy_2021_004.JPG zjazd_powiatowy_2021_005.JPG zjazd_powiatowy_2021_006.JPG

zjazd_powiatowy_2021_007.JPG zjazd_powiatowy_2021_008.JPG zjazd_powiatowy_2021_009.JPG

zjazd_powiatowy_2021_010.JPG zjazd_powiatowy_2021_011.JPG zjazd_powiatowy_2021_012.JPG

zjazd_powiatowy_2021_013.JPG zjazd_powiatowy_2021_014.JPG zjazd_powiatowy_2021_015.JPG

zjazd_powiatowy_2021_016.JPG zjazd_powiatowy_2021_017.JPG zjazd_powiatowy_2021_018.JPG

zjazd_powiatowy_2021_019.JPG zjazd_powiatowy_2021_020.JPG zjazd_powiatowy_2021_021.JPG

zjazd_powiatowy_2021_022.JPG zjazd_powiatowy_2021_023.JPG zjazd_powiatowy_2021_024.JPG

zjazd_powiatowy_2021_025.JPG zjazd_powiatowy_2021_026.JPG zjazd_powiatowy_2021_027.JPG

zjazd_powiatowy_2021_028.JPG zjazd_powiatowy_2021_029.JPG zjazd_powiatowy_2021_030.JPG

zjazd_powiatowy_2021_031.JPG zjazd_powiatowy_2021_032.JPG zjazd_powiatowy_2021_033.JPG

zjazd_powiatowy_2021_034.JPG zjazd_powiatowy_2021_035.JPG zjazd_powiatowy_2021_036.JPG

zjazd_powiatowy_2021_037.JPG zjazd_powiatowy_2021_038.JPG zjazd_powiatowy_2021_039.JPG

zjazd_powiatowy_2021_040.JPG zjazd_powiatowy_2021_041.JPG zjazd_powiatowy_2021_042.JPG

zjazd_powiatowy_2021_043.JPG zjazd_powiatowy_2021_044.JPG zjazd_powiatowy_2021_045.JPG

zjazd_powiatowy_2021_046.JPG zjazd_powiatowy_2021_047.JPG zjazd_powiatowy_2021_048.JPG

zjazd_powiatowy_2021_049.JPG zjazd_powiatowy_2021_050.JPG zjazd_powiatowy_2021_051.JPG

zjazd_powiatowy_2021_052.JPG zjazd_powiatowy_2021_053.JPG zjazd_powiatowy_2021_054.JPG

zjazd_powiatowy_2021_055.JPG zjazd_powiatowy_2021_056.JPG zjazd_powiatowy_2021_057.JPG

zjazd_powiatowy_2021_058.JPG zjazd_powiatowy_2021_059.JPG zjazd_powiatowy_2021_060.JPG

zjazd_powiatowy_2021_061.JPG zjazd_powiatowy_2021_062.JPG zjazd_powiatowy_2021_063.JPG

zjazd_powiatowy_2021_064.JPG zjazd_powiatowy_2021_065.JPG zjazd_powiatowy_2021_066.JPG

zjazd_powiatowy_2021_067.JPG zjazd_powiatowy_2021_068.JPG zjazd_powiatowy_2021_069.JPG

zjazd_powiatowy_2021_070.JPG zjazd_powiatowy_2021_071.JPG zjazd_powiatowy_2021_072.JPG

zjazd_powiatowy_2021_073.JPG zjazd_powiatowy_2021_074.JPG zjazd_powiatowy_2021_075.JPG

zjazd_powiatowy_2021_076.JPG zjazd_powiatowy_2021_077.JPG zjazd_powiatowy_2021_078.JPG

zjazd_powiatowy_2021_079.JPG zjazd_powiatowy_2021_080.JPG zjazd_powiatowy_2021_081.JPG

zjazd_powiatowy_2021_082.JPG zjazd_powiatowy_2021_083.JPG zjazd_powiatowy_2021_084.JPG

zjazd_powiatowy_2021_085.JPG zjazd_powiatowy_2021_086.JPG zjazd_powiatowy_2021_087.JPG

zjazd_powiatowy_2021_088.JPG zjazd_powiatowy_2021_089.JPG zjazd_powiatowy_2021_090.JPG

zjazd_powiatowy_2021_091.JPG zjazd_powiatowy_2021_092.JPG zjazd_powiatowy_2021_093.JPG

zjazd_powiatowy_2021_094.JPG zjazd_powiatowy_2021_095.JPG zjazd_powiatowy_2021_096.JPG

zjazd_powiatowy_2021_097.JPG zjazd_powiatowy_2021_098.JPG zjazd_powiatowy_2021_099.JPG

zjazd_powiatowy_2021_100.JPG zjazd_powiatowy_2021_101.JPG zjazd_powiatowy_2021_102.JPG

zjazd_powiatowy_2021_103.JPG zjazd_powiatowy_2021_104.JPG zjazd_powiatowy_2021_105.JPG

zjazd_powiatowy_2021_106.JPG zjazd_powiatowy_2021_107.JPG zjazd_powiatowy_2021_108.JPG

zjazd_powiatowy_2021_109.JPG zjazd_powiatowy_2021_110.JPG zjazd_powiatowy_2021_111.JPG

zjazd_powiatowy_2021_112.JPG zjazd_powiatowy_2021_113.JPG zjazd_powiatowy_2021_114.JPG

zjazd_powiatowy_2021_115.JPG zjazd_powiatowy_2021_116.JPG zjazd_powiatowy_2021_117.JPG

zjazd_powiatowy_2021_118.JPG zjazd_powiatowy_2021_119.JPG zjazd_powiatowy_2021_120.JPG

zjazd_powiatowy_2021_121.JPG zjazd_powiatowy_2021_122.JPG zjazd_powiatowy_2021_123.JPG

zjazd_powiatowy_2021_124.JPG zjazd_powiatowy_2021_125.JPG zjazd_powiatowy_2021_126.JPG

zjazd_powiatowy_2021_127.JPG zjazd_powiatowy_2021_128.JPG zjazd_powiatowy_2021_129.JPG

zjazd_powiatowy_2021_130.JPG zjazd_powiatowy_2021_131.JPG zjazd_powiatowy_2021_132.JPG

zjazd_powiatowy_2021_133.JPG zjazd_powiatowy_2021_134.JPG zjazd_powiatowy_2021_135.JPG

zjazd_powiatowy_2021_136.JPG zjazd_powiatowy_2021_137.JPG zjazd_powiatowy_2021_138.JPG

zjazd_powiatowy_2021_139.JPG zjazd_powiatowy_2021_140.JPG zjazd_powiatowy_2021_141.JPG

zjazd_powiatowy_2021_142.JPG zjazd_powiatowy_2021_143.JPG zjazd_powiatowy_2021_144.JPG

zjazd_powiatowy_2021_145.JPG zjazd_powiatowy_2021_146.JPG zjazd_powiatowy_2021_147.JPG

zjazd_powiatowy_2021_148.JPG zjazd_powiatowy_2021_149.JPG zjazd_powiatowy_2021_150.JPG

zjazd_powiatowy_2021_151.JPG zjazd_powiatowy_2021_152.JPG zjazd_powiatowy_2021_153.JPG

zjazd_powiatowy_2021_154.JPG zjazd_powiatowy_2021_155.JPG zjazd_powiatowy_2021_156.JPG

zjazd_powiatowy_2021_157.JPG zjazd_powiatowy_2021_158.JPG zjazd_powiatowy_2021_159.JPG

zjazd_powiatowy_2021_160.JPG