Aktualności

Zarząd OP ZOSP RP Gorlice obradujący w Sękowej podziękował Prezesowi Krzysztofowi Kosibie

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Gorlice obradujący na posiedzeniu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej w sobotę 18 grudnia 2021r. podjął szereg ustaleń dotyczących organizacji pracy oraz przyjął plany na rok 2022. Członkowie Zarządu wraz z przybyłymi gośćmi uhonorowali dh Krzysztofa Kosibę za 10 letnią pracę na stanowisku Prezesa.

Posiedzenie Zarządu otworzył a następnie przewodniczył mu Prezes Przemysław Wszołek. Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wieloletniego Wiceprezesa dh Tadeusza Górskiego. Członkowie Zarządu wraz z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej oraz samorządowcami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego uhonorowali dh Krzysztofa Kosibę toporem strażackim w podziękowaniu za trud, zaangażowanie i wysiłek jaki włożył w rozwój ochotniczego pożarnictwa na ziemi gorlickiej na przestrzeni ostatnich 10 lat pełniąc funkcję Prezesa.

Zarząd jednogłośnie potwierdził nabycie statusu członka honorowego Zarządu przez dh Stanisławę Balakowicz, dh Eugeniusza Stukusa, dh Ludwika Mrukowicza, dh Stanisława Barę oraz dh Andrzeja Tylawskiego. Ponadto podjął uchwały w zakresie m.in. przyjęcia Regulaminu zwoływania posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu oraz przesyłania informacji i danych związanych z działalnością władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, powołania Komisji ds. Młodzieży i przyjęcia jej Regulaminu pracy, powołania Komisji ds. Odznaczeń i przyjęcia jej Regulaminu pracy, przyjęcia planu działalności na rok 2022 oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w OSP w roku 2022.

W żwawej dyskusji członkowie Zarządu poruszyli wiele nurtujących tematów, w tym prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP czy też zaopatrywania jednostek OSP w tlen medyczny.

W posiedzeniu udział wzięli goście w osobach Pani Jadwigi Wójtowicz – radnej województwa małopolskiego, Pani Marii Gubała – starosty gorlickiego oraz Pani Małgorzaty Małuch – wójta gminy Sękowa.

zarzad_powiatowy_2021_grudzien_01.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_02.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_03.JPG

zarzad_powiatowy_2021_grudzien_04.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_05.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_06.JPG

zarzad_powiatowy_2021_grudzien_07.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_08.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_09.JPG

zarzad_powiatowy_2021_grudzien_10.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_11.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_12.JPG

zarzad_powiatowy_2021_grudzien_13.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_14.JPG zarzad_powiatowy_2021_grudzien_15.JPG