Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wpisu do CRBR i aktualizacji danych bankowych

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni druhny i druhowie,
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 lipca 2021 roku, przypominam, że zmianie uległy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od dnia 31 października 2021 roku jednym z podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są Ochotnicze Straże Pożarne.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Instrukcja dokonania zgłaszania jednostki OSP do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajduje się pod linkiem: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu Zarządu, dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto na podstawie tej samej ustawy banki zobowiązane zostały do weryfikacji informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych z danymi ustalonymi podczas czynności związanych z rejestracją i obsługą Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z powyższym:
- do banku prowadzącego rachunek jednostki OSP powinny być dostarczone aktualne uchwały o wyborze i ukonstytuowaniu się zarządu oraz aktualny odpis z KRS
- wszyscy członkowie Zarządu każdej jednostki OSP wini złożyć w banku prowadzącym rachunek stosowne zgody i oświadczenia.

Jest to istotne ze względu na fakt, że bank w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w CRBR a posiadanymi informacjami ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do odpowiednich instytucji finansowych.