Artykuły

Komunikat ws. rejestracji kart SIM z terminali GSM selektywnego wywoływania

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, że terminale GSM, które posiadacie przy systemach selektywnego wywoływania rozsyłają smsy alarmowe na zasadzie "telefonu komórkowego". A to oznacza, że w przypadku posiadania w terminalach niezarejestrowanych kart SIM, możecie je utracić. 1 lutego 2017 r. wszystkie niezarejestrowane karty pre-paid zostaną wyłączone.

Komunikat ws. harmonogramów Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Prezesi Oddziałów Gminnych (Miejsko-Gminnych) ZOSP RP z gorlickiego
druhny i druhowie,

zwracam się z prośbą o niezwłoczne przygotowanie i przesłanie harmonogramu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Waszych gminach. Proszę aby zebrania rozłożyć gminami proporcjonalnie od stycznia do marca a nie zostawiać wszystkich zebrań na ostatnie dni marca.

Strażacy ziemi gorlickiej na Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym w Tarnowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Jak co roku w okresie przedświątecznym tarnowska aula Urzędu Wojewódzkiego wypełniona została po brzegi. W niedzielę 18 grudnia 2016 roku na Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków spotkało się blisko 1.000 druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych a także funkcjonariusze Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, aby w przededniu Świąt Bożego Narodzenia podzielić się opłatkiem, kolędować i wzajemnie złożyć sobie życzenia.

Strażacy z gorlickiego na spotkaniu opłatkowym z Premier Beatą Szydło

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 17 grudnia 2016 roku tradycyjnie jak co roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Swoją obecnością spotkanie zaszczyciła Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło. W spotkaniu wzięło udział blisko 1000 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z całej Małopolski, delegacje strażaków ze Śląska jak również delegacja strażaków ze Słowacji. Obecni byli także przedstawiciele zarówno ochotniczego jak i zawodowego pożarnictwa z powiatu gorlickiego.

W SA PSP obradował przedświąteczny Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 17 grudnia 2016 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w przedświątecznym nastroju obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Woj. Małopolskiego. Zarząd podsumował rok 2016 a także dokonał przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2017 rok.

Zaproszenie na Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków do Tarnowa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

zachęcam Was do udziału w regionalnym spotkaniu opłatkowym strażaków, które odbędzie się 18 grudnia 2016 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego z Tarnowie (al. Solidarności 5-9) o godz. 15.00. W spotkaniu opłatkowym udział wezmą przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej a także biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż.

Corocznie w spotkaniu udział bierze ponad półtora tysiąca druhów ochotników. Nie zapomnijcie o seniorach oraz członkach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Obradował nowo wybrany Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 10 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Podsumowanie projektu "jestem mały - wiem więcej" w OSP Ropa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

We wtorek 29 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie odbyło się podsumowanie projektu "jestem mały - wiem więcej", zrealizowanego przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Ropy. To jedyny z tej serii w tym roku, a drugi w historii realizowany na terenie powiatu gorlickiego projekt skierowany do młodych adeptów pożarnictwa. 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia ZOP ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie -
Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

serdecznie zapraszam na posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 roku /sobota/ o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach uhonorował krwiodawców z gorlickich OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W czwartek 24 listopada 2016 roku w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach zorganizowana została Powiatowa Gala Krwiodawców. Podczas gali wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia. Dyplomy uznania wraz z upominkami z rąk Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby otrzymali krwiodawcy zrzeszeni w Klubach Honorowych Dawców Krwi działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Pierwsze posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 19 listopada 2016r. w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach na pierwszym posiedzeniu spotkali się członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach. Prezydium dokonało podsumowania IV Zjazdu OP ZOSP RP w Gorlicach, podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków, omówienia spraw bieżących, omówienia przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP oraz podjęcia uchwał.

Konkurs FLORIANY - zachęcamy do udziału

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Wystartował Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY, w którym przyznawane będą prestiżowe nagrody. Jest on adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Ostatnie posiedzenie ZOP ZOSP RP w Gorlicach w kadencji 2011 - 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W czwartek 27 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Gorlicach po raz ostatni w kadencji 2011- 2016 obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Członkowie Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Gorlicach a także przedstawiciele struktur wojewódzkich ZOSP RP i Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. dotacji dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
w piątek 21 października 2016 roku o godz. 16.00 w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zorganizowane zostanie spotkanie na temat nowych możliwości w zakresie pozyskania dotacji na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych. Proszę o jak najliczniejszy udział przedstawicieli wszystkich OSP z gorlickiego.

Gorliccy strażacy pielgrzymowali do Łagiewnik w 95-lecie ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ponad 150 osobowa grupa strażaków ochotników z powiatu gorlickiego wzięła udział w obchodach 95-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-lecia Związku Floriańskiego. Uroczystość odbyła się w niedzielę 9 października 2016 roku i połączona została z XV Wojewódzką Pielgrzymką Strażaków do Łagiewnik.

Zawody Sportowo Pożarnicze w Gminie Gorlice 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 18 września 2016 r. na stadionie sportowym w Kobylance odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Głównymi celami zawodów były: ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, zmobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Komunikat ws. kart ewidencyjnych dla działaczy ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, iż po zakończeniu kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Oddziałach Gminnych (Miejsko-Gminnych) ZOSP RP, Zarząd Oddziału Gminnego (Miejsko-Gminnego) ZOSP RP powinien przesłać do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach prawidłowo wypełnione karty ewidencyjne dla przestawicieli i delegatów.

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Bieczu

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W dniu 18 września 2016 na stadionie sportowym w  Bieczu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięło w nich udział 8 drużyn z jednostek OSP: z Biecza, Binarowej, Grudnej Kępskiej, Korczyny, Libuszy, Racławic, Rożnowic i Strzeszyna. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym. Nad poprawnym przebiegiem zawodów nadzór sprawowała Komisja Sędziowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach pod przewodnictwem st. kpt. Piotra Ostrowskiego.

Komunikat ws. darów ołtarza podczas Wojewódzkiej Pielgrzymki Strażaków do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności


Szanowni druhny i druhowie,
w niedzielę 9 października druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą pielgrzymować do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach w ramach corocznej pielgrzymki małopolskich strażaków. Strażacy ziemi gorlickiej składać będą dary ołtarza. Kto z druhów ma życzenie złożyć dary wraz z ofiarą, proszę o kontakt.

Obchody jubileuszu 90-lecia OSP Moszczenica

Sylwia Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 18 września b.r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy obchodziła jubileusz 90-lecia. Uroczystość zaszczyciło liczne grono gości, druhowie seniorzy, członkowie czynni, honorowi, wspierający i MDP a także ci, którzy na przełomie tych wielu lat działali w szeregach bądź wspierali Ochotniczą Straż Pożarną w Moszczenicy.

MDP z gorlickiego na wojewódzkim zlocie w Wieliczce 2016

Sylwia Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Gładyszów, OSP Rożnowice, OSP Moszczenica i OSP Wójtowa wzięli udział w VI Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego, który zorganizowany został w sobotę 29 sierpnia 2015 roku w Wieliczce.

Komunikat ws. pielgrzymki do Łagiewnik 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż w niedzielę 9 października b.r. druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą pielgrzymować do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach w ramach corocznej pielgrzymki małopolskich strażaków. Zachęcam do licznego udziału.

Podziękowania dla gorlickich druhów za udział w ŚDM

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wydarzenie, które na stałe zapisze się w kartach historii. Tak samo jak Wasz udział w zabezpieczaniu placu spotkania Papieża Franciszka z młodymi całego świata, zabezpieczani powiatu gorlickiego podczas domowych dyżurów, czy udział w parafialnych i dekanalnych spotkaniach. Za to wszystko pragnę skierować do Was słowa podziękowania.

Komunikat w sprawie wyjazdu gorlickich druhów na pogrzeb Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
po radosnych przeżyciach związanych z pielgrzymką Ojca świętego Franciszka do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Eminencji Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego. Dla całej formacji strażackiej i każdego z nas w okresie trudnych przemian ś.p. Ks. Kardynał Franciszek był osobą szczególnego wsparcia i przewodnikiem duchowym przez cały okres pełnienia zaszczytnej funkcji Metropolity Krakowskiego.

Druhowie z gorlickiego wyjechali na zabezpieczenie ŚDM

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 29 lipca 2016r. punktualnie o godzinie 16:00 z placu Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach, blisko 90 druhów ochotników wyjechało do pełnienia służby podczas Światowych Dni Młodzieży. Odprawa poprzedzająca wyjazd, na której przekazano szereg istotnych informacji odbyła się w środę 27 lipca br.

Komunikat w sprawie udokumentowania działalności OSP podczas ŚDM

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Ochotnicze Straże Pożarne to formacja, która podczas Światowych Dni Młodzieży odgrywa bardzo znaczącą i ważną rolę, a która w przekazie medialnym jest nieco pomijana. Musimy zatem pokazać społeczeństwu rolę i zaangażowanie druhów ochotników podczas ŚDM, czy to na miejscu w swoich miejscowościach, czy też podczas pełnienia służby na Błoniach w Brzegach.

Komunikat w sprawie odprawy dla osób zabezpieczających ŚDM

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
w środę tj. 27 lipca 2016 roku o godzinie 20:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbędzie się odprawa dla wszystkich osób, które będą brały udział w zabezpieczeniu ŚDM. Na odprawę proszę przyjść w umundurowaniu koszarowym. Obecność obowiązkowa.

Lista druhów zakwalifikowanych do wyjazdu na zabezpieczenie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej zamieszczam listę osób zakwalifikowanych do wyjadu na zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych na Światowe Dni Młodzieży. Niestety osoby zgłoszone w piątek 22 lipca 2016 roku po godzinie 12:00 nie zostały ujęte w spisie służb państwowych prowadzących weryfikację dla druhów ochtników. Przypominam, że druhowie powiatu gorlickiego pełnią służbę na zmianie I i zmianie IV. UWAGA! Wieczorem podane zostaną godziny wyjazdów.

Komunikat o obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska przez OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

niewielu z nas pamięta o obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska przez Ochotnicze Straże Pożarne. Co do zasady OSP są zwolnione z tych opłat w zakresie działalności ratowniczo - gaśniczej, ale nie zwalnia ich to z obowiązku składania deklaracji, w tym także deklaracji zerowych. Każda OSP zobowiązana jest złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczną deklarację. Sprawa jest ważna i proszę jej nie bagatelizować.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. przeglądu kronik i monografii

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, że jak co roku ZOW ZOSP RP w Krakowie organizuje Wojewódzki Przegląd Kronik i Monografii Strażackich. Przeprowadzony zostanie on w dniu 25 sierpnia b.r. w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni (pow. chrzanowski). Do dnia 16 sierpnia b.r. proszę zgłaszać do mnie kroniki i monografie na konkurs.

Komunikat ws. pomocy dla Tomka Wołczyka, który uległ wypadkowi w komorze dymowej w Krakowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach zwracają się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację druha Tomasza Wołczyka z OSP Paszkówka, który uległ ciężkiemu wypadkowi podczas ćwiczeń w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie w dniu 6 lutego 2015 roku.

Pilny komunikat w sprawie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie
w dniu dzisiejszym (wtorek 12 lipca 2016 roku) otrzymaliśmy prośbę od Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży aby wesprzeć przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa zabezpieczenie uroczystości spotkania młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym. Sprawa jest pilna i bardzo ważna !

Akcja „Młody Bohater” – szef MSWiA nagradza bohaterskie zachowania dzieci

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób.

II Międzypowiatowy Turniej Strażacki w Piłkę Nożną Moszczenica 2016 wygrywa KM PSP Nowy Sącz

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 25 czerwca 2016 roku na Obiektach Sportowo - Rekreacyjnych "Orlik" w Gminie Moszczenica rozegrano II Międzypowiatowy Turniej Strażacki w Piłkę Moszczenia 2016 roku. Organizatorem turnieju była Gmina Moszczenica, Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Tytuł mistrza wywalczyła drużyna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Sącza.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. raportów ze Zjazdów Oddziałów Gminnych ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie
Prezesi Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP

Przypominam, o obowiązku wprowadzenia danych ze Zjazdów Oddziałów Gminnych ZOSP RP do systemu Raport OSP. Dane powinny być wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia odbycia zjazdu. Końcowy termin wprowadzenia danych upływa 27 czerwca 2016 roku. Po tym terminie zostaną wstrzymane dotacje przyznane dla jednostek OSP z terenu danej gminy. Poniżej podaję listę gmin, które nie wprowadziły jeszcze raportu.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Uście Gorlickie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 18 czerwca 2016r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Uście Gorlickie. Zjazd jednogłośnie opowiedział się za udzieleniem absolutrium ustępującemu Zarządowi oraz dokonał zatwierdzenia nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej struktur gminnych ZOSP RP w Uściu Gorlickim.

Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze OSP wg. CTIF w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 18 czerwca 2016 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach przeprowadzono IV i V Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych wg. regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych oraz Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Na płycie gorlickiego stadionu o miano najlepszych strażaków województwa małopolskiego rywalizowało 440 zawodników.

Kreator wniosków o dotacje MSWiA do działalności OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie
informuję, iż Zarząd Główny Związku OSP RP uruchomił specjalną aplikację wspierającą przygotowanie oferty Ochotniczych Straży Pożarnych realizacji zadania publicznego - "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych".

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Sękowa

Jakub Janik. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 12 czerwca 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Sękowa. Zjazd podsumował ubiegłą kadencję oraz dokonał wyboru nowych władz struktur gminnych ZOSP RP w Gminie Sękowa.

W OSP Kryg poświęcono figurę św. Floriana i nowy samochód

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 11 czerwca 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu obchodziła uroczystość poświęcenia figury św. Floriana oraz samochodu operacyjnego Volkswagen Golf, który od kilkunastu tygodni służy w miejscowej jednostce. Uroczystość rozpoczęła msza święta, a następnie na dziedzińcu przed miejscową remizą zorganizowano uroczysty apel.

Pielgrzymka strażaków Zakopane - Ludźmierz 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 5 czerwca 2016 roku strażacy w hołdzie św. Janowi Pawłowi II pielgrzymowali w wozach bojowych i na motocyklach z Zakopanego do Ludźmierza. Tradycyjnie z gorlickiego wyjechała kolumna samochodów i motocykli prowadzona przez Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Tomasza Taraska.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Ropa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

dh Artur Łukaszyk wybrany został nowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Ropa. Funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP na kolejną kadencję powierzono dh Bogusławowi Łukaszyk. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Ropa, który odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu w sobotę 4 czerwca 2016 roku, z jednej strony dokonał oceny minionych 5 lat, z drugiej zatwierdził skład nowych władz struktur gminnych ZOSP RP w Gminie Ropa.  

Obchody 60-lecia OSP Ropica Górna

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropicy Górnej (gm. Sękowa) obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. Uroczystości z tej okazji zorganizowano w sobotę 28 maja 2016 roku.

WFOŚiGW w Krakowie ogłosił wyniki konkursu "Bezpieczny Strażak 2016"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie
WFOŚiGW w Krakowie ogłosił wyniki konkursu w ramach programu zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak. Do konkursu wpłynęło 114 wniosków na łączna kwotę 890.239,90 zł dotacji. Zarząd WFOŚiGW rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskały 83 wnioski, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 600.000,00 zł. Wśród podmiotów objętych dotacją są jednostki OSP z powiatu gorlickiego oraz gorlickie gminy. Niestety nie wszystkie podmioty z gorlickiego, które ubiegały się o dofinansowanie otrzymały je.  

Zgłaszanie rejestru danych duhów OSP do GIODO

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gromadzone są oraz przetwarzane dane osobowe druhów ochotników niezbędne np. do kierowania na szkolenia pożarnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia itp. Podmioty gromadzące oraz przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do rejestracji w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Ochotnicze Straże Pożarne zwolnione są z tego obowiązku !!!

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gminie Bobowa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 22 maja 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej odbył się IX Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Bobowa. Zjazd podsumował ubiegłą kadencję władz szczebla gminnego oraz zatwierdził skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP a także dokonał wyboru przedstawicieli i delegatów do wyższych ogniw Związku Ochotniczych Straży Pożarych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Gorlice

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 21 maja 2016 r. w Zagórzanach, odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Gorlice. W zjeździe uczestniczyło 40 delegatów, ze wszystkich 8 jednostek OSP z terenu Gminy Gorlice.

Prezes Kosiba odznaczony za szczególne zasługi dla budowania samorządności w Małopolsce

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 20 maja 2016 roku do Starego Sącza zjechali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z całej regionu, aby wspólnie świętować Małopolski Dzień Samorządowca. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Klasztorze sióstr Klarysek. Odprawił ją ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp Andrzej Jeż. Podczas uroczystego apelu marszałek małopolski odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla budowania samorządności w Małopolsce. Wśród odznaczonych znalazł się Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba.

Dzień Strażaka Gminy Moszczenica z jubileuszem 60-lecia OSP Staszkówka

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Staszkówce świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Apel z tej okazji, połączony z obchodami Dnia Strażaka Gminy Moszczenica, zorganizowany został w niedzielę 15 maja 2016 roku.Uroczyste świętowanie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Staszkówce koncelebrowana przez Gminnego Kapelana Strażaków ks. dh Krzysztofa Jarmułę i sądeckiego kapelana strażaków ks. dh Marcina Krępę. Oprawę mszy świętej zapewniła orkiestra dęta z Siedlisk oraz chór parafialny ze Staszkówki.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Lipinki

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 14 maja 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Lipinki. Zjazd podsumował ubiegłą kadencję oraz dokonał wyboru nowych władz. Na czele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipinkach stanął dh Piotr Mika.

Ruszyły zapisy na obóz MDP 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
ruszyły zapisy na letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który planowany w okresie 27 czerwca - 10 lipca b.r. nad Morzem Bałtyckim. Organizatorem obozu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

Powiatowy Dzień Strażaka 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W czwartkowe popołudnie 12 maja 2016 roku na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Podczas apelu strażakom, emerytom i rencistom pożarnictwa oraz osobom ściśle współpracującym na rzecz ochrony przeciwpożarowej wręczono medale nadane przez Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kapitułę Medalu "Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej". Przyznano także awanse na wyższe stopnie służbowe.

OSP Brunary (gm. Uście Gorlickie) w KSRG

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach (gm. Uście Gorlickie) została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Uroczystość z tej okazji połączona została z obchodami 10-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Brunarach. Apel z tej okazji zorganizowany został w niedzielę 1 maja 2016 roku.

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bieczu

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 30 kwietnia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Biecz. W Zjeździe uczestniczyli reprezentanci wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Stanisław Bara oraz przedstawiciele samorządu Gminy Biecz.

I Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Dębowca

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

8 maja odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Przed oblicze Pięknej Pani z La Salette przybyły liczne jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych stron diecezji rzeszowskiej wraz z pocztami sztandarowymi, kompanią honorową i orkiestrą. W diecezjalnej pielgrzymce strażackiej wzięli udział także strażacy z gorlickiego m.in. z OSP Pagorzyna, OSP Wapienne, OSP Męcina Wielka, OSP Małastów, OSP Rożnowice, OSP Racławice.

Strażacy oddali krew z okazji Dnia Strażaka

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Tradycyjnie z okazji Dnia Strażaka Kluby Honorowych Dawców Krwi działające przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy zorganizowały zbiórkę krwi. W tym roku przyjęła ona wyjątkowy charakter bowiem wśród krwiodawców szukano dawców szpiku kostnego dla chorego na białaczkę druha Łukasza Jarończyka z OSP Męcina Wielka (gm. Sękowa). Akcję zorganizowano w sobotę 7 maja b.r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach.

Obchody Dnia Strażaka w OSP Szymbark (gm. Gorlice)

www.halogorlice.info. Opublikowano w Aktualności

W sobotę Dzień Strażaka obchodzili druhowie z OSP Szymbark. Były to wyjątkowe uroczystości połączone z obchodami 60 – lecia istnienia szymbarskiej jednostki i poświeceniem pomnika św. Floriana, patrona strażaków.

Obchody Dnia Strażaka w Gminie Bobowa

www.bobowa.pl. Opublikowano w Aktualności

Gminne Obchody Święta Strażaków oraz Święta Konstytucji 3-go Maja w Gminie Bobowa rozpoczęto 3 maja 2016 r. o godzinie 14:00 uroczystą Mszą świętą z intencji Burmistrza i Rady Miejskiej z prośbą o opiekę Matki Bożej Królowej Polski nad mieszkańcami Gminy Bobowa oraz o błogosławieństwo św. Floriana – patrona strażaków z okazji ich święta, odprawioną w Kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach przez Ks. Rektora Jacka Kupca.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach w sprawie IV Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej pow. Gorlickiego odbędzie się w dniu 12 listopada 2016 roku w Domu Weselnym "Zajazd Na Wzgórzu" w Moszczenicy.

Poniżej zamieszczam przypomnienie o liczbie Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz liczbie Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach z poszczególnych gmin ziemi gorlickiej.

Eliminacje Wojewódzkie OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Wieliczka 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 30 kwietnia 2016 roku w Kampusie Wielickim w Wieliczce przeprowadzono Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach udział wzięli laureaci trzech kategorii wiekowych ze wszystkich małopolskich powiatów. Reprezentant powiatu gorlickiego Konrad Kruczek ze Szkoły Podstawowej w Gładyszowie otarł się o finał.

II Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym - Sękowa 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Podniesienie umiejętności ratowników w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - to cel jak przyświecał zorganizowanym po raz drugi w historii, wspólnym wysiłkiem KP PSP Gorlice i ZOP ZOSP RP Gorlice, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Gminy Sękowa i druhów z OSP Sękowa - II Mistrzostwom Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym. Zmagania zorganizowane zostały w Sękowej w sobotę 23 kwietnia 2016 roku.

Druhowie z gorlickiego w Małopolskim Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich

Sylwia Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 23 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP. W posiedzeniu udział wzięli sędziowie klasy krajowej i wojewódzkiej. Kolegium wybrało Zarząd oraz przyjęło Regulamin.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Łużna

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 16 kwietnia 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Łużna. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność struktur gminnych ZOSP RP oraz dokonał wyboru nowych władz na lata 2016 - 2021.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Moszczenica

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 17 kwietnia b.r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Moszczenica. Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP a także wybrał delegata i przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu „Najlepsza jednostka OSP woj. Małopolskiego 2016”

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuje iż ruszył konkurs na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie. Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem Konkursu jest także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Organizujemy pomoc dla druha z OSP Męcina Wielka chorego na białaczkę

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
nasz przyjaciel, druh Łukasz Jarończyk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie Wielkiej (gm. Sękowa), u którego przed kilkoma tygodniami zdiagnozowano białaczkę, potrzebuje naszej pomocy. Pokażmy solidarność ruchu strażackiego, nie pozostańmy obojętni wobec przeciwności losu i potrzeb naszego przyjaciela Łukasza.

Eliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

We wtorek 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie starostwa powiatowego w Gorlicach przeprowadzone zostały XXXIX Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach udział wzięło 29 uczestników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP obradował w Szkole Aspirantów PSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 9 kwietnia 2016 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie obradował na posiedzeniu Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego. Zarząd omówił sprawy bieżące a także podjął szereg uchwał m.in. dotyczących zmian w składzie ZOW ZOSP RP Kraków, kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach związku. Przedstawiono także informację na temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Strażacy z gorlickiego zbierają buty dla dzieci z Afryki

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowi druhny i druhowie,
afrykańskie dzieci często przez całe dzieciństwo nie mają na nogach choćby najzwyklejszych bucików. W naszych domach często trzyma się w szafach stare buty, które użyte były kilka razy i mogą posłużyć jeszcze innej osobie. Dlatego zachęcam Was do włączenia się do akcji jaką prowadzi Wydział Misyjny Kurii Tarnowskiej.

W rocznicę śmierci czuwali przy grobie ś.p. Prezesa Wiesława Wody

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 9 kwietnia 2016 roku, w przeddzień szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej, przy grobie tragicznie zmarłego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Posła na Sejm RP dh Wiesława Wody zorganizowany został uroczysty apel. Wśród przybyłych grup, oddających cześć pamięci zmarłego Prezesa małopolskich strażaków znalazła się także delegacja druhów ochotników z gorlickiego.

Strażacy z gorlickiego pielgrzymowali do Wójtowej w Święto Miłosierdzia Bożego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 3 kwietnia 2016 roku już po raz XVII odbyła się w Wójtowej (gm. Lipinki) uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Jak co roku święto Miłosierdzia Bożego zgromadziło w Wójtowej parlamentarzystów, samorządowców oraz przede wszystkim strażaków ochotników wraz z pocztami sztandarowymi ze wszystkich gorlickich gmin.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice o wojewódzkich obchodach dni ochrony przeciwpożarowej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
zachęcam do wzięcia udziału w wojewódzkich obchodach dnia strażaka, które odbędą się 4 maja 2016 roku w Bazylice św. Floriana w Krakowie (na Kleparzu) o godz 12.00. Mszy świętej w intencji strażaków przewodniczył będzie J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy odbędzie się tradycyjna procesja na Plac Matejki.

Roczna odprawa operacyjna dla gorlickich druhów - Gładyszów 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 2 kwietnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie (gm. Uście Gorlickie), po raz czwarty w historii, zorganizowana została roczna odprawa operacyjna do Komendantów ZOSP RP i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Organizatorami odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Wójt Gminy Uście Gorlickie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gładyszowie.

Jedyne takie rekolekcje strażackie w całej małopolsce

www.biecz.pl. Opublikowano w Aktualności

W dniach 17,18,19 marca 2016 roku (czwartek, piątek, sobota) w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rożnowicach odbyły się rekolekcje strażackie. Organizatorem rekolekcji był kapelan strażaków Gminy Biecz ks. Stanisław Pałka- proboszcz Parafii w Rożnowicach. Współorganizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego i Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie na powiatową pielgrzymkę strażaków do Wójtowej 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Już od 17 lat niedziela Miłosierdzia Bożego to dla strażaków z gorlickiego tradycyjna powiatowa pielgrzymka do Wójtowej na uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Tym razem XVII już pielgrzymka zorganizowana zostanie w niedzielę 3 kwietnia b.r. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału wraz z pocztami sztandarowymi.

Komunikat ws. rocznej odprawy operacyjnej gorlickich strażaków 2016

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach wzorem roku ubiegłego, w dniu 2 kwietnia b.r. o godz. 9.00 planuje zorganizować roczną odprawę operacyjną dla gorlickich strażaków. Odprawa zorganizowana zostanie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie (gm. Uście Gorlickie).

Zmiana terminu Eliminacji Powiatowych OTWP !!!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż zmianie uległ termin przeprowadzenia Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Z racji iż, w dniu 5 kwietnia 2016 roku w całym kraju przeprowadzony ma zostać „test szóstoklasisty”, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przesunięte zostają na dzień 12 kwietnia 2016 roku na godz. 10.00.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach o obowiązku wprowadzania Raportów OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowi druhny i druhowie,
przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zobowiązana jest do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP do Systemu Elektronicznego ZOSP RP. Brak wprowadzenia Raportu OSP skutkuje wstrzymaniem wypłat dotacji oraz wstrzymaniem przyznawania odznaczeń ZOSP RP.  
Poniżej zamieszczam listę jednostek OSP i gmin, które nie wprowadziły jeszcze Raportu OSP !!!

Bezpieczna małopolska - sprzęt dla OSP spoza KSRG /nowy konkurs!/

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska 2016”, który ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2016 roku na realizację Konkursu środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł.

Ślubowanie nowych członków MDP przy OSP Biecz

Daniel Śliwiński. Opublikowano w Aktualności

W dniu 5 marca 2016 roku o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w parafii p.w. św. Anny w Bieczu. Po mszy nastąpił przemarsz do remizy Ochotniczej Straży Pożarne w Bieczu, po czym na sali odbyło się ślubowanie i pasowanie. Biecka MDP liczy 24 członków w wieku od 4- 16 lat.

Informator przed Zjazdami Oddziałów Miejsko-Gminnych / Gminnych ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
dobiega końca kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Znamy już składy nowych Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych w poszczególnych jednostkach. Znamy także przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP oraz delegatów na Zjazdy Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP. Przed nimi ważne zadanie - przygotowanie zjazdów i prowadzenie ich zgodnie z prawem. Poniżej zamieszczam kilka ważnych wskazówek.

Informator przed Zjazdami Oddziałów Miejsko-Gminnych / Gminnych ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
dobiega końca kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Znamy już składy nowych Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych w poszczególnych jednostkach. Znamy także przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP oraz delegatów na Zjazdy Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP. Przed nimi ważne zadanie - przygotowanie zjazdów i prowadzenie ich zgodnie z prawem. Poniżej zamieszczam kilka ważnych wskazówek.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu "Małopolskie Remizy 2016"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
18 lutego 2016 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu "Małopolskie Remizy 2016". Środki finansowe w ramach Konkursu przeznaczone zostaną na dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

Dodatkowe zapisy służb medycznych na Światowe Dni Młodzieży

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż w dalszym ciągu trawają zapisy do pełnienia służby medycznej podczas Światowych Dni Młodzieży. Do zabezpieczenia zgłaszać mogą się jednostki, które nie posiadają toreb medycznych PSP R1. Warunkiem jest jednak delegowanie dwóch strażaków przeszkolonych w zakresie Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

Młodzi adepci pożarnictwa z gorlickiego na Halowym Turnieju MDP w Jordanowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 21 lutego b.r. w hali sportowej w Jordanowie (pow. Sucha Beskidzka) rozegrano jubileuszowy X Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele ochotniczego pożarnictwa z terenu powiatu gorlickiego z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy. Nowicjusze z gorlickiego, na tle weteranów halowych zmagań pożarniczych, wypadli całkiem przyzwoicie.

"Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2015" - strażacy z gorlickiego wśród laureatów

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 13 lutego b.r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie (gmina Wojnicz) odbyło się podsumowanie etapu okręgowego X edycji programu „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2015”. W spotkaniu udział wzięli laureaci - druhowie ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwiatonowic oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Eliminacji OTWP i Raportów OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, aby przeprowadzać już w poszczególnych gminach Eliminacje Środowiskowe i Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje Powiatowe OTWP planowane są na dzień 5 kwietnia b.r., w związku z powyższym lista laureatów szczebla gminnego musi zostać dostarczona na KP PSP Gorlice do dnia 23 marca b.r. włącznie.

OSP Staszkówka ma Mistrza Polski, OSP Kryg drużynowo tuż za podium

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Podczas rozgrywanych na Arenie Narciarskiej "Jaworki - Homole", w dniach 13-14 lutego b.r. Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków w Narciarstwie i Snowboardzie, reprezentant ochotniczego pożarnictwa Gminy Moszczenica, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce dh Jakub Niziołek wywalczył tytuł Mistrza Polski w kategorii snowboard. Drugiego dnia mistrzostw, w startach drużynowych, tuż za podium uplasowała się drużyna OSP Kryg.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zabezpieczenia medycznego ŚDM - PILNE !!!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowany w organizację Światowych Dni Młodzieży, czyni kolejne kroki aby zapewnić uczestnikom szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Jednym z elementów zabezpieczenia jest pomoc medyczna. Proszę o pilne zapoznanie się z przedstawioną poniżej informacją i kontakt telefoniczny.

Nowy małopolski kapelan wojewódzki pożarnictwa z gorlickiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Z dniem 4 stycznia 2016 roku Prawosławny Ordynariusz Wojskowy bp prof. zw. dr. hab. Jerzy Pańkowski w porozumieniu z Biskupem Gorlickim Paisjuszem mianował ks. dr. Arkadiusza Barańczuka z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gładyszowa (gm. Uście Gorlickie) kapelanem wojewódzkim pożarnictwa województwa małopolskiego.

IV Bal Gorlickich Strażaków przeszedł do historii

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W ostatkową sobotę 6 lutego b.r. na parkiecie Restauracji Grodzka w Bieczu (gm. Biecz), wirowało ponad 50 par strażackich podczas IV Balu Strażaków Powiatu Gorlickiego. Jak widać, formuła powiatowych balów strażackich sprawsza się znakomicie i z roku na rok przyciąga większą liczbę zarówno druhów ochotników jak i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice w sprawie Kursów KPP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż z początkiem roku kalendarzowego ustalony został harmonogram szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązani są pokryć we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu.

Nasi strażacy walczą w plebiscycie "Ludzie Roku 2015"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ruszył drugi etap plebiscytu Gazety Krakowskiej "Ludzie Roku 2015". Jedenaście osób z gorlickiego pretenduje do tego tytułu. Są wśród nich gorliccy lekarze, nauczyciele, księża, sołtysi, radni, członkowie stowarzyszeń, społecznicy oraz strażacy ochotnicy z OSP Ropa i OSP Szymbark. Zachęcamy do oddawania głosów na naszych druhów !

Nowe wnioski o dofinansowanie z MSWiA oraz FU

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

poniżej zamieszczam nowe wzory wniosków o dofinansowanie zakupów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Firm Ubezpieczeniowych. Przypominam, że zaopiniowane wnioski należy złożyć do dnia 11 stycznia 2016 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Druki na Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

poniżej zamieszam zestaw druków, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Druki zamieszam w formacie .doc (word), tak więc można ja pobrać i edytować. Przypominam, że kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych trwa do końca marca 2016 roku.

Znamy laureata konkursu "Strażak Roku 2015 Województwa Małopolskiego"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

We wtorek 12 stycznia 2016 roku w auli Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odbyła się gala finałowa konkursu "Strażak Roku 2015". To zaszczytne miano przypadło Łukaszowi Wąs z  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Tytuł ten to nagroda za bohaterską akcję, w trakcie której uratował kobietę wydobywając ją z betonowej studni.

Ruszył program "Bezpieczny Strażak 2016"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2016 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak. Zachęcam jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorlickiego do udziału w programie.

Druhowie ochotnicy z gorlickiego nominowani na strażaków roku 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż dwóch druhów ochotników z terenu powiatu gorlickiego zostało nominowanych do finału plebiscytu "Strażak Roku 2015 Województwa Małopolskiego" organizowanego wspólnie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Strażacy z gorlickiego na Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym w Tarnowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 20 grudnia 2015 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków spotkało się blisko 1.000 druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z subregionu tarnowskiego a także funkcjonariusze Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, aby w przededniu Świąt Bożego Narodzenia podzielić się opłatkiem, kolędować i wzajemnie złożyć sobie życzenia.

Gorliccy strażacy biegali w kopalni soli w Wieliczce

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 19 grudnia 2015r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się VII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników. Była to już siódma edycja turnieju, który co roku cieszy się co raz większą popularnością. W tym roku na mecie startu stawiło się 92 drużyn z Polski oraz Czech, w tym drużyny reprezentujące pożarnictwo ziemi gorlickiej z OSP Kryg, OSP Wapienne, OSP Szymbark oraz KP PSP Gorlice.

Harmonogram Zjazdów Gminnych ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego w 2016 roku

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
proszę o telefoniczną informację o planowanych terminach Zjazdów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych gminach ziemi gorlickiej. Informacja ta ma ważne znaczenie, aby stworzyć harmonogram zjazdów celem uniknięcia dublowania zjazdów w kilku gminach jednego dnia. Poniżej przedstawiam pierwsze terminy zjazdów gminnych.

Obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 18 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach. Członkowie zarządu omówili sprawy bieżące oraz podjęli kluczowe decyzje dotyczące przyszłego roku.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. recertyfikacji KPP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż są jeszcze wolne miejsca na kurs weryfikacyjny KPP, który rozpocznie się w najbliższy piątek 18 grudnia b.r. i potrwa do 20 grudnia b.r. (18-20.12.2015r.) w Kirach. Wszyscy chętni do wzięcia udziału proszeni są o kontakt po numerem telefonu 18-20-70-355.

W sobotę 5.12.2015 r. obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 5 grudnia b.r. w auli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Krakowie. Podczas posiedzenia przyjęto szereg sprawozdań a także zatwierdzono plany finansowe i plany działalności na przyszły 2016 rok.

OSP Kryg wygrywa Gminny Turniej Strażaków w Piłkę Halową

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 29 listopada 2015 roku w hali sportowej w Lipinkach odbył się po raz kolejny Turniej Strażaków OSP Gminy Lipinki w Halową Piłkę Nożną. Do rywalizacji stanęły ostatecznie cztery drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych: Kryg, Lipinki, Pagorzyna i Wójtowa. Zwyciężyła drużyna OSP Kryg.

Zapraszam na regionalne spotkanie opłatkowe strażaków do Tarnowa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

zachęcam Was do udziału w regionalnym spotkaniu opłatkowym strażaków, które odbędzie się 20 grudnia 2015 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego z Tarnowie o godz. 15.00. W spotkaniu opłatkowym udział wezmą przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej a także biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż.

Sprzeciw ZOW ZOSP RP Kraków przeciw zmianom w systemie szkolenia OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, w dniu 7 grudnia 2013 roku, już dwa lata temu, powołał komisję ds. zaopiniowania propozycji zmian "Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych". W celu sprecyzowania wniosków do nowelizowanych zasad szkolenia, komisja, w skład której weszli przedstawiciele ZOW ZOSP RP Kraków, Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Kraków oraz Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Kraków, wypracowała stanowisko, którego poszczególne postulaty zamieszczam poniżej. Niestety żaden z postulatów nie został uwzględniony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Reforma systemu szkolenia dla członków Ochotniczych Strażach Pożarnych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Z dniem 17 listopada 2015r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził nowe zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Ma to bezpośrednie przełożenie m.in na zmianę zakresu szkolenia i zwiększenie liczby godzin. Z jednej strony to profesjonalizacja OSP, z drugiej ryzyko zmniejszenia ilości osób chętnych do zdobywania wiedzy pożarniczej, choćby z racji dużej liczby godzin.

Do poniedziałku 30.11.2015 składamy wnioski o "wsparcie służb mundurowych"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej oraz starostwem powiatowym w Gorlicach, pragnie aplikować w konkursie MRPO w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. W związku z powyższym Zarządy Oddziałów Gminnych / Miejsko-Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego, do poniedziałku 30 listopada b.r. do godz 10.00 zobowiązane są złożyć zapotrzebowanie na sprzęt dla poszczególnych jednostek OSP z ich terenu.

Powołano Kapitułę Medalu "Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 roku, powołało Kapitułę Medalu "Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej". W kapitule zasiadło pięć osób reprezentujących zarówno ochotnicze jak i zawodowe pożarnictwo.

Przyjęto limity przedstawicieli i delegatów na V Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Gorlicach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej zamieszczam informację o przyjętych przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach, limitach w liczbie przedstawicieli i delegatów do ZOP ZOSP RP na V Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach, który planowany jest na dzień 29 października 2016 roku. 

Kalendarz imprez programowych ZOP ZOSP RP Gorlice na 2016 rok został przyjęty

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej zamieszczam kalendarz imprez programowych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach na 2016 rok przyjęty przez Prezydium ZOP ZOSP RP Gorlice na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 roku. Kalendarz przyjęty został z zastrzeżeniem możliwości zmiany danych terminów w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice.

W OSP Rożnowice powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

www.roznowice.pl. Opublikowano w Aktualności

W dniu 21 listopada 2015 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowicach (gm. Biecz) odbyła się wyjątkowa uroczystość. W szeregi OSP w Rożnowicach wstąpiło 17 młodych druhów: 9 dziewczynek i 8 chłopców. Ślubowanie złożył również jeden nieco starszy druh OSP.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. naboru wniosków w projekcie "wsparcie służb mundurowych"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
ruszył nabór wniosków w  ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące zakupu sprzętu i urządzeń oraz tworzenia i rozwijania systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zmiany stawki VAT

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
działając w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2016 roku, stawka podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochorny przewcipożarowej, kształtować będzie się na poziomie 23 %, a nie jak dotąd na poziomie 8 %.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. kursu weryfikacyjnego w Kirach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż są jeszcze wolne miejsca na kurs weryfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który odbędzie się w Kirach w terminie 20.11.2015 r. - 22.11.2015 r. Chętnych do wzięcia udziału proszę o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 18-207-03-55. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Strażacy z gorlickiego pielgrzymowali do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 18 października b.r. już po raz XIV małopolscy strażacy pielgrzymowali do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Krakowa Łagiewnik. Wśród pielgrzymów nie zabrakło przedstawicieli ochotniczego pożarnictwa z gorlickiego, na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Krzysztofem Kosibą. Gorliccy ochotnicy wyraźnie zaznaczyli swój udział w uroczystości.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pielgrzymki do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

przypominam, iż w najbliższą niedzielę 18 października b.r. druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą pielgrzymować do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach w ramach corocznej pielgrzymki małopolskich strażaków. Zachęcam do licznego udziału.

Komendanci Gminni ZOSP RP szkolili się w Wierchomli Małej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W dniach 10-11 października 2015 roku w Wierchomli Małej koło Piwnicznej zorganizowane zostało coroczne szkolenie dla Komendantów Gminnych ZOSP RP z terenu województwa małopolskiego. W szkoleniu udział wzięło blisko 230 Komendatów ale także licznie przybyli goście. Wśród uczestników nie zabrakło druhów z gorlickiego na czele z Prezesm ZOP ZOSP RP Gorlice, dh Krzysztofem Kosibą.

OSP Gładyszów w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 3 października 2015 r. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie (gm. Uście Gorlickie) miał miejce uroczysty apel, w trakcie którego Komendant Powiatowy PSP Gorlice st. bryg. Dariusz Grygowicz oficjalnie przekazał na ręce Prezesa OSP Gładyszów dh Andrzeja Zająca oraz Wójta Gminy Uście Dymitra Rydzanica Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratownicza Gaśniczego.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. projektu "e-centra" skierowanego dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny ZOSP RP przygotowuje program pt. E-centra - Aktywizacja cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 3.1 "Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". W obecnej chwili prowadzony jest nabór dla gmin we współpracy z daną OSP. W ramach projektu dla mieszkańców przewidziano wiele korzyści. Zachęcam zatem do udziału w projekcie.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. biegu służb mundurowych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Burmistrz Biecza wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu zapraszają wszystkie służby mundurowe do wzięcia udziału w "I Bieckim Biegu Służb Mundurowych i nie tylko", który rozpocznie się dnia 11 października 2015 roku o godz. 14.00 na Rynku w Bieczu.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. ankiet dla orkiestr dętych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie przygotowuje rejestr orkiestr dętych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie województwa małopolskiego. Część z tych orkiestr działa na terenie powiatu gorlickiego, dlatego proszę o wypełnienie ankiety informacyjnej.

I Powiatowy Turniej Drużyn OSP w Piłkę Nożną wygrywa Gmina Łużna

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 20 września 2015 roku, na nowo wyremontowanym stadionie Klubu Sportowego w Bobowej rozegrano I Powiatowy Turniej Drużyn OSP w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bobowej. W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn OSP z poszczególnych gmin ziemi gorlickiej. Na najwyższym stopniu podium stanęli druhowie z OSP Biesna i OSP Mszanka, reprezentujący Gminę Łużna.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP ws. kierowców w OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
nastąpiła zmiana ustawy o kierujących pojazdami i zmiana ta ma istotne znaczenie dla kierowców w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zgodnie z założeniami ustawodawcy celem ustawy jest uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi...

Komunikat ws. Powiatowego Turnieju w Piłkę Nożną dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

20 września 2015 r. na stadionie sportowym w Bobowej rozegrany zostanie I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gorlickiego. Poniżej zamieszczam szczegółowy regulamin rozgrywek. W turnieju udział wezmą drużyny każdej gorlickiej gminy - albo z danej OSP z terenu gminy albo mieszane reprezentacje z kilku OSP z danej gminy. Proszę o zgłaszanie drużyn!

Komunikat ws szkolenia komendantów gminnych i naczelników

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż w dniach 23-24 października 2015 roku w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie przeprowadzone zostanie szkolenie dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, Naczelników OSP, Zastępców Naczelników i innych osób zajmujących się sprzętem przeciwpożarowym.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze wygrywa OSP Wapienne

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 6 września 2015 roku na obiektach sportowych w Ropie przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Tytuł mistrza powiatu gorlickiego w sportach pożarniczych ponownie trafił do druhów z OSP Wapienne (gm. Sękowa). Organizatorem zmagań pożarniczych był Wójt Gminy Ropa, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach.

Komunikat ws. recertyfikacji KPP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż istnieje możliwość odbycia kursu recertyfikacyjnego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przeprowadzony zostanie w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym "Strażak" w Turawie, w dniach 19-20 września 2015 roku.

Komunikat ws. odprawy przed Zawodami Powiatowymi OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
w poniedziałek 31 sierpnia w KP PSP Gorlice odbyła się odprawa dla kierowników drużyn przed VIII Powiatowymi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Ochotniczych Straży Pożarnych. Na odprawie ustalono najistotniejsze kwestie dotyczące startów drużyn w zawodach.

MDP z gorlickiego na wojewódzkim zlocie w Wieliczce

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Gładyszów, OSP Pagorzyna, OSP Ropa, OSP Moszczenica i OSP Wójtowa wzięli udział w V Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego, który zorganizowany został w sobotę 29 sierpnia 2015 roku w Wieliczce.

Zawody OSP Gminy Bobowa - 23.08.2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 23 sierpnia br. na kompleksie sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach odbyły się gminne zawody pożarnicze dla strażaków Gminy Bobowa, organizowane co dwa lata przez Gminny Zarząd ZOSP RP w Bobowej. Zmagania zwyciężyła drużyna z OSP Stróżna, która 20 września będzie reprezentować Gminę Bobowa podczas zmagań szczebla powiatowego.

Zawody OSP Gminy Łużna - 23.08.2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

23 sierpnia 2015 roku w Biesnej odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnej dla strażaków z Gminy Łużna. Zawody na szczeblu gminny odbywają się tam co dwa lata. W tegorocznej edycji, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Szalowej nie mieli sobie równych i zostali mistrzami sportów pożarniczych Gminy Łużna na kolejne dwa lata.

Strażacy z gorlickiego nad Morzem Bałtyckim

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W dniach 01.07.2015 - 14.07.2015 ośmiu przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu gorlickiego uczestniczyło w obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim. Druhowie zdobyli wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, łączności, udzielania pierwszej pomocy oraz wielu innych.

Komunikat ws XIII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

XIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze drużyn kobiecych, męskich oraz MDP odbęda się 6 września 2015 roku na obiektach sportowych w Ropie. Oficjalne rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11.30. Pisemne zgłaszanie drużyn do dnia 25 sierpnia 2015 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws zlotu MDP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

przed nami jubileuszowy V Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tegoroczna edycja zlotu zorganizowana zostanie w sobotę 29 sierpnia 2015 roku w Wieliczce. Decyzja Komisji ds. młodzieży działajacej przy ZOW ZOSP RP w Krakowie, dla powiatu gorlickiego przydzielono 2 miejsca.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws konkursu kronik i monografii 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

przed nami kolejny, XXII już Ogólnopolski Konkurs Kronik i Monografii Strażackich. Zachęcam jednostki z terenu powiatu gorlickiego do udziału w konkursie. Z roku na rok kroniki i monografie jednostek ziemi gorlickiej odnosza sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Kroniki na konkurs należy składać do dnia 18 sierpnia 2015 roku u Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby.

Komunikat Dyrektora ZW OW ZOSP RP Kraków ws. samochód z MRPO

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego informuje, iż w trakcie przygotowań do złożenia wniosków na zakup samochodów pożarniczych do Zarządu Województwa Małopolskiego wpłynęło od samorządów oraz innych Podmiotów wiele protestów sugerujących nierówne traktowanie, dotyczące możliwości finansowych Gmin w zakresie przystąpienia do projektu w roku bieżącym.

"Jestem mały - wiem więcej" w Gładyszowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Gładyszowie uczestniczyli w programie "Jestem mały, wiem więcej" zorganizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. Program zajęć obejmował wykłady teoretyczne z zakresu zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne.

Komunikat ws. pieszej pielgrzymki do Częstochowy

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż ruszyły zapisy na "IX Ogólnopolską Pieszą Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę". Pielgrzymka zorganizowana zostanie w dniach 5-14 sierpnia 2015 r. Pątnicy wyruszą na szlak z Góry Kalwari. Trasa będzie wiodła przez Warkę, Białobrzegi, Odrzywół, Węglany, Fałków, Kluczewsko, Konstantynów, Małusy Wielkie. Zapisy i informacje pod numerami telefonów podanymi poniżej.

Poświęcenie nowego wozu w Ropie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 11 lipca 2015 r. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ropy świętowali uroczystość przekazania i poświęcenia nowego wozu ratowniczo - gaśniczego MAN. Obchody rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Ropie o godz. 15.00. Następnie nastąpił przemarsz pododdziału na plac przy stadionie sportowym, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Komunikat ws. bieżących z dnia 07.07.2015 r.

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż są jeszcze wolne miejsca na kurs recertyfikacyjny KPP a także trwają zapisy na Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych i Artystycznych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dobiega również końca termin składania kronik na Wojewódzki Przegląd Kronik i Monografii OSP.

Komunikat ws. "Obywatelskie OSP"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

Europejska Fundacja Rozwoju wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie w okresie 01.05.2015r. - 30.11.2016r. realizują projekt pn. "Obywatelskie OSP". Celem programu jest przeprowadzenie badań jakościowych nad szeroko rozumianą działalnością obywatelską Ochotniczych Straży Pożarnych. Zachęcam OSP z terenu powiatu gorlickiego do udziału w projekcie.

Wóz bojowy dla OSP Męcina Wielka

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka w Gminie Sękowa były wyjątkowo uroczyste, ponieważ jednostka OSP Męcina Wielka otrzymała wóz bojowy - ,,Mercedes”, który został poświęcony w sobotę 6 czerwca 2015 roku. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin. Podczas nabożeństwa modlono się o zdrowie i opatrzność boską dla strażaków. Mszę odprawiono w kościele p.w. św. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej, przez księdza proboszcza Jana Adamczyka.

Komunikat ws. bieżących z dnia 11.06.2015 r.

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

w czwartek 11 czerwca b.r. obradowało Prezydium ZOP ZOSP RP w Gorlicach. Głównym celem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w ramach MRPO. Omówiono także szereg kwestii, w tym sprawę organizacji zawodów powiatowych, powiatowego turnieju w piłkę nożną dla strażaków czy też zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które już w przyszłym roku zorganizowane zostaną w Krakowie.

Przekazanie Renault Master "Gienia" dla OSP Moszczenica

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy "Gieniu", jak nazwali go druhowie już oficjalnie służy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy. W niedzielę 7 czerwca b.r. miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego wozu. W uroczystości udział wzięło liczne grono osób reprezentujących instytucje samorządowe i związkowe a także druhów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Komunikat ws. Światowych Dni Młodzieży

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz na prośbę "Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016" zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet oraz przesłanie ich do Biura ZOW ZOSP RP w Krakowie do dnia 18 czerwca 2015 r.

Pielgrzymka Zakopane - Ludźmierz A.D. 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Tradycyjnie początkiem czerwca strażacy wzięli udział w Samochodowej Międzynarodowej Pielgrzymce Strażackiej z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Gaździny Podhala w Ludźmierzu. Tegoroczna pielgrzymka zorganizowana została w niedzielę 7 czerwca 2015 r.

Komunikat ws. samochodów z projektu MRPO

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem wniosku w ramach MRPO, "wsparcie służb ratunkowych" proszę o potwierdzenie chęci udziału w projekcie na podstawie złożonych wniosków dotyczących wstępnego naboru prowadzonego przez OW ZOSP RP w Krakowie.

Komunikat ws. pielgrzymki do Ludźmierza

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
zachęcam wszystkich strażaków z terenu powiatu gorlickiego do wzięcia udziału w samochodowej i motocyklowej pielgrzymce strażaków szlakiem papieskim Zakopane - Ludźmierz. Pielgrzymka odbędzie się 7 czerwca b.r. Zainteresowanych wyjazdem prosizę o kontakt telefoniczny.

Strażacy Dzieciom 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 30 maja 2015 r. na płycie rynku w Gorlicach odbył się happening krwiodawców z okazji Dnia Dziecka w ramach X edycji programu Strażacy Dzieciom „Ognisty ratownik – gorąca krew” - strażacy w honorowym krwiodawstwie. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które miały na celu edukację medyczną i pożarniczą.

Strażacy Dzieciom - Dzień Dziecka 2015 - zapowiedź

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 30 maja 2015 r. na gorlickim rynku Rada Rejonowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach i Komendą Powiatową PSP w Gorlicach oraz Miastem Gorlice organizują "Strażacki Dzień Dziecka" w ramach X edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". W programie m.in. zbiórka krwi, koncerty, występy taneczne i teatralne, gry i zabawy a także miasteczko strażackie, kule wodne, dmuchańce, trampoliny. Szczegóły na plakacie...

Znamy laureatów konkursu plastycznego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu 19.05.2015 r. komisja konkursowa przeprowadziła ocenę nadesłanych prac na konkurs z okazji X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew - Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie pt. „Oddaje Krew Pomagam Innym”. Poniżej zamieszczam protokół komisji z podaniem laureatów z poszczególnych grup wiekowych.

120 lecie OSP Libusza

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

9 maja 2015r. w miejscowości Libusza odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 120-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez kapelana wojewódzkiego strażaków mł. bryg. ojca Władysława Kuliga oraz kapelana gminnego strażaków ks. proboszcza Stanisława Dębiaka.

Zapisy na obóz MDP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
ruszyły zapisy na letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który planowany w okresie 1 - 14 lipca b.r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim. Organizatorem obozu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

Powiatowy Dzień Strażaka 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W czwartek 7 maja 2015 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zorganizowano uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Apelpoprzedziła msza święta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach, której przewodniczył Małopolski Kapelan Strażaków ks mł. bryg. Władysław Kulig.  Po mszy strażacy przemaszerowali przed Komendę Powiatową PSP, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Dotacje dla OSP spoza KSRG

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Informuję, iż ogłoszony został konkurs „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2015” na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Gminny Dzień Strażaka w Bobowej 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 1 maja 2015 strażacy Gminy Bobowa obchodzili swoje święto. Tego bowiem dnia zorganizowano Gminne Obchody Dnia Strażaka, które połączone zostały z rocznicowymi uroczystościami uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz obchodami 100 rocznicy bitwy pod Gorlicami.

Strażackie manewry przy Gontynie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

28 kwietnia 2015 r.w gminie Łużna zorganizowano ćwiczenia bojowe strażaków OSP i PSP, które miały na celu sprawdzenie umiejętności strażackich oraz sprzętu w przypadku ewentualnego pożaru niedawno odbudowanej Gontyny na cmentarzu wojennym nr 123 „Wzgórze Pustki”. W manewrach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łużna a także dwa zastępy PSP w Gorlicach.

Gorliccy strażacy na pielgrzymce w Częstochowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ponad 100 tysięcy strażaków ochotniczych i zawodowych straży pożarnych wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w niedzielę 26 kwietnia 2015 roku. Wśród pielgrzymów nie zabrakło strażaków z gorlickiego, którzy wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą reprezentowali pożarnictwo ziemi gorlickiej na forum ogólnopolskim.

I Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Podniesienie umiejętności ratowników w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - to cel jak przyświecał zorganizowanym w dniu 25 kwietnia 2015 roku I Mistrzostwom Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym. Organizatorem Mistrzostw była KP PSP Gorlice, ZOP ZOSP RP Gorlice oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Komunikat w sprawie bieżących wydarzeń

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,poniżej przedstawiam kalendarz imprez programowych na najbliższe tygodnie. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w uroczystościach. Pragnę przypomnieć, iż we wrześniu bieżącego roku czekają nas dwa ogólnopowiatowe sportowo - pożarnicze wydarzenia, co do których zaczęto już pracę przygotowawczą.

Obradował ZOP ZOSP RP Gorlice - kwiecień 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W poniedziałek 20 kwietnia 2015 r. w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach. W programie obrad znalazły się m.in. kwestie sprawozdań z działalności i finansowych oraz plany na rok bieżący. Żwawą dyskusję wywołała kwestia zabezpieczenia miasta Gorlice przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ruszył konkurs plastyczny

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Moszczenicy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Oddaje Krew Pomagam Innym”.

Głosowanie w ramach MRPO - pilne !!!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
W związku z planowanym programem MRPO na lata 2014 -2020, dotyczącego zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych zwracam się z uprzejma prośbą o poparcie kandydatur Łukasza Smółki - Z-cy Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP i Krystyny Brzyk - Głównej Księgowej OW ZOSP RP, reprezentujących Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego oraz Ochotnicze Straże Pożarne woj. małopolskiego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  

Eliminacje Wojewódzkie OTWP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 17 kwietnia 2015 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzono Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach udział wzięli laureaci trzech kategorii wiekowych ze wszystkich małopolskich powiatów. Reprezentantka powiatu gorlickiego Katarzyna Mika dotarła do finału.

Strażacy pielgrzymowali do Wójtowej 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W niedzielę 12 kwietnia 2015 już po raz XVI odbyła się w Wójtowej (gm. Lipinki) uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Jak co roku święto Miłosierdzia Bożego zgromadziło w Wójtowej parlamentarzystów, samorządowców oraz przede wszystkim strażaków ochotników wraz z pocztami sztandarowymi ze wszystkich gorlickich gmin.

V rocznica katastrofy Smoleńskiej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 11 kwietnia 2015 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, przy grobie tragicznie zmarłego w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem śp. Wiesława Wody, Prezesa ZOW ZOSP RP Kraków zorganizowano uroczysty apel, w którym udział wzięli strażacy ze wszystkich małopolskich powiatów, w tym także z gorlickiego.

Apel o pomoc dla druha Tomasza

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka oraz druhowie z powiatu wadowickiego zwracają się z uprzejma prośba o wsparcie finansowe w leczeniu dh Tomasza Wołczyka z OSP Paszkówka, który uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie ćwiczeń w komorze dymowej w Krakowie.

Eliminacje Powiatowe OTWP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

We wtorek 31 marca 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach przepr0wadzone zostały XXXVIII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach udział wzięło ponad 30 uczniów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Zarząd Wojewódzki obradował w Woli Batorskiej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 28 marca 2015 roku w Woli Batorskiej (pow. wielicki, gm. Niepołomice) obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy trzej przedstawiciele ochotniczego pożarnictwa z powiatu gorlickiego - Krzysztof Kosiba, Eugeniusz Stukus i Przemysław Wszołek.

Proszę o wprowadzenie raportów OSP!!!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Prezesi ZOG / ZOMG
Komendanci Gminni
Wszyscy

Przypominam, że termin wypełnienia druków „Raport OSP” upływa dnia 30 kwietnia 2015 r. Niewypełnienie będzie skutkowało wstrzymaniem dotacji oraz odznaczeń przysługujących danej gminie. 

Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Częstochowy

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Stało się już tradycją, że co 5 lat organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Przypadająca w bieżącym roku kolejna VII Pielgrzymka zaplanowana została na dzień 26 kwietnia 2015 roku. Zachęcamy druhny i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego do jak najliczniejszego udziału w pielgrzymce.

Roczna odprawa operacyjna dla gorlickich druhów - 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 28 lutego b.r. w Kobylance (gm. Gorlice) odbyła się roczna odprawa operacyjna dla Komendantów Gminnych ZOSP RP i Naczelników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Po raz pierwszy odprawa przyjęła formę spotkania, w dniu wolnym od pracy, połączonego z posiłkiem. Organizatorem odprawy była KP PSP Gorlice oraz ZOP ZOSP RP Gorlice.

Komunikat ws. Eliminacji Powiatowych OTWP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

informuję, iż Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbędą się we wtorek 31 marca 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach o godz. 10.00. Znany jest także termin Eliminacji Wojewódzkich OTWP.

Strażacy z gorlickiego na Mistrzostwach Polski

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Druhowie OSP Kryg, OSP Moszczenica i OSP Staszkówka wzięli udział w Mistrzostwach Polski Strażaków w Narciarstwie. Trzecia edycja Mistrzostw zorganizowana został na arenie narciarskiej Jaworki koło Szczawnicy w słoneczny weekend 21-22 lutego b.r.

Komunikat w sprawie "Odprawy operacyjnej 2015"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 28 lutego b.r. o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance (gm. Gorlice) odbędzie się doroczna odprawa dla Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz Naczelników lub Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Zachęcam do licznego udziału.

OSP Kwiatonowice na II miejscu

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W dniu 14 lutego 2014 r. w Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”. W uroczystości udział wzięli laureaci programu - druhowie z OSP Kwiatonowice oraz funkcjonariusze KP PSP Gorlice.

III Bal Strażaków przeszedł do historii

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

III bal strażaków powiatu gorlickiego przeszedł do historii. Po sukcesie powiatowych balów strażackich w Krygu i Wilczyskach, tegoroczny zorganizowany został w Moszczenicy. Miejsce i czas wybrano nie przypadkowo. W sobotni wieczór 14 lutego b.r. w nowo powstałym domu weselnym "Zajazd Na Wzgórzu w Moszczenicy" strażacy świętowali nie tylko walentynki ale i ostatki. W sumie bawiło się ponad 60 par strażackich.

dh Tomasz Grądalski ponownie wyróżniony

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W dniu 10 lutego 2015r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie Fundacja im. Hanki Bożyk „Pogotowie ratunkowe dlaczego nie zdążyło?” uhonorowała bohaterów 2014 roku. Już po raz piąty Fundacja wręczyła nagrody ludziom, którzy ratowali życie ludzkie. Wśród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów kapituła fundacji wybrała trzech laureatów i przyznała dwa wyróżnienia. Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów znalazł się dh. Tomasz Grądalski z Ochotniczej Straży Pożarnej z Libuszy, który uratował życie tonącej kobiecie.

Nowe oblicze remizy OSP Sękowa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Pod koniec ubiegłego 2014 roku zakończyła się modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej. Zakres prac był szeroko zakrojony, włącznie z podniesieniem dachu, aby uzyskać użyteczne pomieszczenia na poddaszu nad garażami. Dzięki tym pracom powstała nowa sala konferencyjna oraz zaplecze sanitarne. Ale na tym nie koniec.

"Bezpieczne ferie 2015" w Ropie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 6 lutego b.r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie z klas 1-6. Druhowie przygotowali wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Strona ZOP ZOSP RP Gorlice dostępna dla wszystkich OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

od blisko dwóch lat funkcjonuje strona internetowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice. Dzięki niej, posiadacie stały dostęp do bieżących informacji. Każda kwestia dotycząca druhów ochotników z terenu powiatu gorlickiego, tutaj znajduje swój początek. Komunikaty, ogłoszenia, zawiadomienia a także newsy z największych uroczystości strażackich a teraz także informacje o wydarzeniach z poszczególnych OSP.

Nowe sprawozdania finansowe OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

Nastąpiły zmiany w stanie prawnym regulującym kwestie sprawozdań finansowych dla OSP. W obecnym stanie prawnym sprawozdania finansowe w formie uproszczonej mogą prowadzić tzw. jednostki mikro. Jednostką mikro jest OSP, które nie prowadzi działalności gospodarczej, bądź OSP prowadzące działalność gospodarczą ale spełniające określone wymogi.

Rusza X edycja programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Ruszyła dziesiąta, jubileuszowa edycja programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". Partnerami przedsięwzięcia są Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Polski Czerwony Krzyż. Zachęcamy jednostki OSP z terenu pow. gorlickiego, przy których działają klubu Honorowych Dawców Krwi do udziału w programie. W jego ramach, 30 maja b.r. na gorlickim rynku zostanie zorganizowany wielki strażacki happening krwiodawców.

Komunikat ws. kursów KPP 2015

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż organizowane będą Kursy Pierwszej Pomocy /medyczne/ - podstawowe oraz kursy recertyfikacji uprawnień. Kurs podstawowy odbędzie się w ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym "Strażak" w Turawie (woj. opolskie) w dniach 13.04.2015 r. - 18.04.2015 r. - 1 miejsce dla druhów z pow. gorlickiego oraz w ośrodku "Kirowy Gościniec" w Kirach (pow.tatrzański) w dniach 15.05.2015 r. - 23.05.2015 r. 1 miejsce dla druhów z pow. gorlickiego. Organizowane są także kursy recyrtyfikacji. Te odbędą się...

Ruszył konkurs "Bezpieczny Strażak 2015" WFOŚiGW

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na swojej stronie ogłosił nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak 2015. W ramach programu JST oraz OSP mogą pozyskać 3 komplety umundurowania bojowego.

Rusza konkurs na najlepszą OSP woj. małopolskiego 2015 roku

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs na Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej woj. Małopolskiego 2015 roku. Nagrodzone zostaną trzy jednostki. Pula nagród wynosi 100.000,00 zł, tak więc jest o co walczyć. Poniżej zamieszczam Regulamin konkursu. Typowanie OSP z powiatu odbywa się według określonych w nim kryteriów. W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt.

Przekazanie nowych samochodów dla druhów z gorlickiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Sobota 24 stycznia 2015 okazała się być ważnym dniem dla strażaków ochotników z powiatu gorlickiego. Tego dnia o godzinie 10: 30 na dziedzińcu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się przekazanie 28 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla małopolskich jednostek ochotniczych, w tym dla druhów z OSP Kryg, OSP Moszczenica i OSP Ropa.

Rewolucja w ubezpieczeniach kierowców w OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
Sejm zakończył prace na nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ustawa w nowym brzmieniu bezpośrednio dotyczy druhów ochotników, którzy pełniąc funkcję kierowcy-konserwatora w OSP, utracili ubezpieczenie w KRUS. Teraz mogą je odzyskać! Mało tego - nie wszyscy, w zaistniałej sytuacji mogli otrzymać decyzję z KRUS o ustaniu ubezpieczenia. Może się zdarzyć, że wyjdzie to dopiero przy obliczaniu emerytury. Dlatego zwracam uwagę aby sprawdzić te kwestie!

Zmiana terminu, asortymentu i cen z dotacji na 2015 !!!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
W związku ze zmianą asortymentu z dofinansowaniem przez Zarząd Główny ZOSP RP oraz zmianami cen informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 30 stycznia 2015 roku. Wnioski składa się za u Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice do dnia 20 stycznia 2015 roku !!!

Zapraszamy na III Mistrzostwa Polski OSP w narciarstwie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,
już po raz III w Szczawnicy, w dniach 21-22 lutego b.r. zorganizowane zostaną Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w narciarstwie. Zachęcam do udziału w imprezie ! W 2013 roku powiat gorlicki na mistrzostwach reprezentowali druhowie z OSP Staszkówka (gm. Moszczenica), w 2014 dołączyli do nich druhowie z OSP Kryg (gm. Lipinki). Wierzę, że w bieżącej edycji gorliccy druhowie pokażą się z jak najlepszej strony.

Strażacki opłatek w Gminie Bobowa i Moszczenica

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Druhowie ochotnicy z gmin Moszczenica i Bobowa zorganizowali spotkania opłatkowe strażaków. Strażacy Gminy Moszczenica już po raz trzeci spotkali się na wspólnym kolędowaniu 5 stycznia b.r. w Staszkówce, zaś bobowscy druhowie 10 stycznia w remizie OSP Jankowa, zapoczątkowali opłatkową tradycję.

Upływa termin składania wniosków o dotacje

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Szanowni druhny i druhowie,

przypominam, że 15 stycznia 2015 roku upływa termin składania wniosków o dotacje na zakup sprzętu i umundurowania, na remonty remiz oraz zakup samochodów ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Firm Ubezpieczeniowych. Wnioski należy składać....

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica