Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachAktualności

Przekazanie wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Bobowa

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 8 sierpnia 2023 roku w Domu Kultury w Jankowej odbyło się przekazanie wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Bobowej, Jankowej, Siedliskach i Wilczyskach w ramach programu „Mały Strażak”.

Podczas uroczystości przekazano również sprzęt ratowniczo–gaśniczy dla jednostek OSP z Jankowej oraz Siedlisk w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Zadania były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP w Bobowej Tomasz Tarasek, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Bobowej dh Stanisław Pękala, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. Piotr Ostrowski, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Małgorzata Molendowicz.

Podczas spotkania podkreślono jak ważną rolę pełnią Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które są niezbędnym ogniwem w życiu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Poniżej zestawienie zadań, które zrealizowały poszczególne jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobowej zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej w umundurowanie koszarowe oraz dresy sportowe”. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Mały Strażak”.
Koszt kwalifikowany zadania: 2 691,41 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie 1 145,73 zł
Dotacja celowa z budżetu Gmina Bobowa: 1 500,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 45,68 zł
W ramach zadania zakupione zostało następujące wyposażenie: 6 szt. hełmów MDP, 6 szt. ubrań sportowych (dres), 6 szt. ubrań koszarowych MDP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowej zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP”.
Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu „Mały Strażak”.
Koszt kwalifikowany zadania: 3 966,26 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie 1 355,78 zł
Dotacja celowa z budżetu Gmina Bobowa: 1 775,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 835,48 zł
W ramach zadania zakupione zostało następujące wyposażenie: 10 szt. hełmów MDP, 10 szt. czapek strażackich MDP, 10 szt. koszulek T-shirt MDP, 10 szt. dresów MDP, 10 szt. pasów MDP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach zrealizowała zadanie pn. „Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.
Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu „Mały Strażak”.
Koszt kwalifikowany zadania: 3 914,24 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie 1 521,52 zł
Dotacja celowa z budżetu Gmina Bobowa:: 1 500,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 892,72 zł
W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie: hełmy MDP płomyk 10szt., pas skórzany z pochewką MDP 8szt., czapki MDP 8szt., koszulki t-shirt MDP 12szt., mundury koszarowe MDP 8szt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczyskach zrealizowała zadanie pn. „Zakup umundurowania dla MDP”. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu „Mały Strażak”.
Koszt kwalifikowany zadania: 2 809,32 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie 1 145,73,zł
Dotacja celowa z budżetu Gmina Bobowa: 1 500,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 163,59 zł
W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie: buty dla MDP 10szt., czapki strażackie MDP 4szt., koszulki t-shirt z haftem MDP 4szt., ubranie koszarowe MDP 4szt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowej realizowała zadanie pn.: “Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków ratowników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej”.
Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 10 300,00 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie: 3 992,37 zł
Kwota dotacji z MSWiA: 4 325,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 1 982,63 zł
W ramach zadania zakupiony został następujący sprzęt: drabina przenośna ratownicza, prądownica wodna, ubranie specjalne, dwa kombinezony ochronne na owady, linka strażacka ratownicza, kurtyna wodna, cztery tłumice oraz latarka kątowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach realizowała zadanie pn.: „Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu łączności dla OSP Siedliska”. Zadanie zrealizowano w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 11 088.68 zł
Kwota dotacji WFOŚIGW w Krakowie: 4 423,68 zł
Dotacja celowa z budżetu Gmina Bobowa: 3 500,00 zł
Środki własne jednostki OSP: 3 165,00 zł
W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: trzy ubrania specjalne oraz trzy radiotelefony przenośne.

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica