Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachKomunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odznaczeń na 2024 rok

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuje, iż termin składania wniosków o odznaczenia Związku OSP RP na rok bieżący upływa z dniem 15 marca 2024 roku. Prawidłowo wypełnione i zaopiniowane wnioski na aktualnych formularzach z podpisem kandydata do odznaczenia, należy składać w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Przypominam, że do odznaczeń ZOSP RP należą m.in. Odznaka Strażak Wzorowy, Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa (brązowy, srebrny i złoty), Złoty Znak Związku OSP RP i Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Na stronie internetowej www.zosprp.gorlice.pl zamieszczone zostały aktualne wzory wniosków.

Jednostki OSP wnioskujące o odznaczenia dla zbiorowości, np. Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa na sztandar OSP, proszone są o kontakt telefoniczny. Powyższe regulacje terminowe nie dotyczą wniosków o Odznaki Za Wysługę Lat ZOSP RP, Odznak MDP oraz Medalu Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej.

Przy sporządzaniu wniosków o nadanie odznaczeń proszę o szczegółowe zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP przyjętego uchwałą nr 16/V/2018 z dnia 12 września 2018 roku.

Przypominam, że Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest tylko członkowi OSP biorącemu bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (powinien mieć złożone ślubowanie, posiadać wyszkolenie odpowiednie do pełnionej funkcji i posiadać co najmniej 5 letni staż w działalności ratowniczo – gaśniczej od pełnoletności) /jak w pkt. 41 Regulaminu - do 2019 roku było 3 lata/. Następnie, by otrzymać Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa musi upłynąć okres 3 lat od nadania Odznaki Strażak Wzorowy /jak w pkt. 37 Regulaminu/.

Pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa po co najmniej 10–ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności /do 2019 roku było 5 lat/.

Czasookres pomiędzy nadaniem odznaczenia wyższego stopnia od niższego wynosi 5 lat.

Osoby, instytucie, przedstawiciele służb mundurowych mogą otrzymać Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa po okresie co najmniej 10-letniej współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP /do 2019 roku było 5 lat/.

Linki

gorlice.jpgzosp.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica