Archiwum artykułów

Bezpieczna małopolska - sprzęt dla OSP spoza KSRG /nowy konkurs!/

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska 2016”, który ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2016 roku na realizację Konkursu środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł.


Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków i zawierania umów dotacji są gminy województwa małopolskiego. Przyznana w ramach Konkursu dotacja może być przeznaczona na zakup:
- kompletnego systemu selektywnego wybierania wraz z jego montażem,
- pompy szlamowej,
- agregatu prądotwórczego,
- pilarki ratowniczej,
- miernika jednogazowego,
- defibrylatora,
- akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
- odzieży ochronnej do działań bojowych,
- zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
- radiotelefonu z zestawem podhełmowym (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
- innego sprzętu, ubrania specjalistycznego lub szkoleń niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP zapewniających jej gotowość bojową,

W przypadku, gdy jednostka OSP, nie posiada systemu selektywnego wybierania należy obowiązkowo ubiegać się o dofinansowanie zakupu takiego systemu. W przypadku, gdy jednostka OSP posiada system selektywnego wybierania, może ona ubiegać się o dofinansowanie zakupu pozostałego sprzętu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od 2 marca 2016 roku do 15 marca 2016 roku do godz. 16.00
Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na dofinansowanie przedmiotów, dla dowolnej liczby jednostek OSP.

Zarząd Województwa Małopolskiego, dokona oceny wniosków na podstawie kryteriów:
- Średnia aktywność Jednostek OSP w 2014 i 2015 roku
- Funkcjonowanie drużyny MDP w Jednostkach OSP
- Wskaźnik G - wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na 2015 rok
- Punkty przyznawane przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 25.000,00 zł brutto. Minimalna całkowita wartość dotacji nie może być mniejsza niż 5.000,00 zł brutto, a minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10.000,00 zł brutto.

Kwota przyznanej dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom, może wynieść maksymalnie do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:
- 4.000,00 zł brutto na kompletny system selektywnego wybierania wraz z montażem,
- 3.200,00 zł brutto na pompę szlamową,
- 1.500,00 zł brutto na agregat prądotwórczy,
- 2.600 zł brutto na pilarkę ratowniczą,
- 500,00 zł brutto na miernik jednogazowy,
- 3.600,00 zł brutto na defibrylator,
- 2.000,00 zł brutto na akumulatorowy maszt oświetleniowy LED,
- 1.750,00 zł brutto na odzież ochronną do działań bojowych,
- 3.300,00 zł brutto na zestaw PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
- 2.2000,00 zł brutto na radiotelefon z zestawem podhełmowym (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP).

Szczegóły konkursu określa REGULAMIN /kliknij aby pobrać/

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica