Archiwum artykułów

I Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Podniesienie umiejętności ratowników w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - to cel jak przyświecał zorganizowanym w dniu 25 kwietnia 2015 roku I Mistrzostwom Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym. Organizatorem Mistrzostw była KP PSP Gorlice, ZOP ZOSP RP Gorlice oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach.


W zmaganiach udział wzięło 9 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 3 drużyny zmian służbowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach. Nad prawidłowością zawodów czuwał Kierownik Zawodów mł. bryg. Andrzej Czeluśniak a także komisja sędziowska pod kierunkiem sekc. Alberta Apoli w skład której weszli mł. asp. Daniel Maciaszek, mł. asp. Piotr Orlof, st. str. Jacek Dyląg, st. str. Rafał Ginalski oraz dh Grzegorz Pijacki z OSP Dominikowice a także sędziowie pożarniczy mł. bryg. Dariusz Surmacz oraz st. kpt. Piotr Migacz.

W wyniku przeprowadzenia czterech konkurencji medycznych, które zakładały m.in. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zaksztuszenie dziecka oraz wypadek w trakcie pożaru tytuł Mistrza Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym wywalczyły druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krygu, zostawiając w tyle kolegów z pozostałych jednostek OSP z gorlickiego. Podkreślić należy, iż w drużynie z Krygu wystąpiły wyłącznie kobiety.

w wyniku oceny prowadzonych działań ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne, przyznano następujące pozycje:
I miejsce - OSP Kryg - 126 pkt
II miejsce - OSP Sękowa - 120 pkt
III miejsce - OSP Klęczany - 113 pkt
IV miejsce - OSP Ropa - 108 pkt
V miejsce - OSP Dominikaowice - 101 pkt
VI miejsce - OSP Kobylanka - 98 pkt
VII miejsce - OSP Moszczenica - 93 pkt
VIII miejsce - OSP Binarowa - 76 pkt
IX miejsce - OSP Bobowa - 54 pkt

W rywalizacji drużyn zmianowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Gorlic, najlepsi okazali się strażacy II zmiany. Na drugim stopniu podium stanęli strażacy zmiany I a na trzeciej zmiany III.

W podsumowaniu Mistrzostw udział wzięli Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Michał Gawlik, Komendant Powiatowy PSP Gorlice st. bryg. Dariusz Grygowicz, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Bohdan Białoń, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba oraz Sekretarz Sądu Honorowego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek.

Tradycyjnie wsparcie finansowe okazali Starosta Gorlicki, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach a także Pan Jan Wojnarski z Masarni Angus, Pan Edward Najbar z Masarni Amigo, Pan Piotr Mika z Firmy Brutus. W organizację zaangnażowali się druhowie dh Przemysław Wszołek z OSP Moszczenica oraz dh Piotr Stawiarski z OSP Kobylanka. Prezes Oddziału PTTK w Gorlicach Roman Trojanowicz umożliwił nieodpłatne zwiedzanie przez strażaków muzeum PTTK.

Linki

zosp.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica