Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. obowiązku zgłoszenia przez OSP dodatkowych danych do KRS

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada na Ochotnicze Straże Pożarne nowy obowiązek, jakim jest złożenie adresów do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wskazanie nowego obowiązku - nowych danych, które od 15 marca 2018 r. zbierają sądy, pojawia się w artykule 19a ustawy o Krajowy Rejestr Sądowy. Oznacza to nic innego jak fakt, że wszyscy członkowie Zarządu OSP muszą przesłać do KRS oświadczenia o adresach do korespondencji.

Od 15 marca 2018 r. zbierane są te same dane co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, pesele osób reprezentujących oraz zgody na powołanie - jeśli jest taka potrzeba tzn. kiedy inne osoby niż powołane podpisują wniosek). Dodatkowo wymaga się od osób reprezentujących organizację pozarządową podania w oświadczeniach ich adresów do doręczeń.

W uzasadnieniu do ustawy, która wprowadza opisaną zmianę czytamy, że adresy do doręczeń mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd.

Wszystkie OSP mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących, nawet jeśli w najbliższym czasie nie planują lub nie mają obowiązku kontaktu z KRS. Muszą to zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów (tj. od 2018.03.15). OSP mają więc czas do połowy września 2019r.

Nie ma ustalonego wzoru wniosku o zgłoszenie danych. Wystarczy napisać dowolne oświadczenie. Przede wszystkim w oświadczeniu takim powinniśmy zamieścić miejscowość i datę jego złożenia oraz dane osoby, której oświadczenie dotyczy i określenie pomiotu jaki reprezentują. Zatytułować oświadczenie możemy w sposób krótki, przykładowo: Oświadczenie o adresie do doręczeń. Oświadczenie takie może mieć następującą treść: Niniejszym oświadczam, że adresem do doręczeń dla mnie jako Prezesa (Sekretarza, Skarbnika, Członka Zarządu) jest adres: /tutaj podać adres/. Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica