Komunikaty Prezesa

Znamy wyniki konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W dniu 21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”, na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Wśród gmin do których trafi wsparcie finansowe są także gminy z powiatu gorlickiego.

W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Wysokość dotacji przyznana gminom z powiatu gorlickiego na zapewnienie gotowości bojowej OSP:
Gmina Łużna: 50.000,00 zł
Gmina Sękowa: 50.000,00 zł
Gmina Bobowa: 20.000,00 zł
Gmina Ropa: 8.397,00 zł
Gmina Gorlice: 4.120,00 zł
Gmina Moszczenica: 4.000,00 zł

Dotychczas w latach 2015-2018 w ramach zadania przekazano 126 gminom ponad 4,18 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 447 jednostkach OSP, w tym w edycji Konkursu w roku 2016, trzem jednostkom OSP Grupom Poszukiwawczo – Ratowniczym z terenu województwa małopolskiego, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze.

Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych oraz szkoleń specjalistycznych.

W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej 22 gminom na zakup 15 lekkich samochodów pożarniczych i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 1.309.950 zł.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica