Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. propozycji dodatkowego wsparcia dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Rada Ministrów przyjęła dziś (9 lipca 2019 r.) projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową. Nowy program ma nosić nazwę "5000 plus dla OSP".


Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:
- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Wymienione zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP, choć jak się okazuje nie wszystkich.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł. Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju działa 16 250 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, średnio każda jednostka dostanie do 5 tys. zł.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do Druhen i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP - kliknij aby pobrać. 

Źródło: www.gov.pl

Linki

policja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica