Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ws. trybu i zasad udzialenia dotacji w ramach programu "Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjął tryb i zasady udzielania dotacji na zadania publiczne do Ochotniczych Straży Pożarnych na 2019 rok. Mowa tutaj o środkach zwanych potocznie 5.000+. Poniżej zamieszczam szczegółowe informacje.

Łączny limit na wydatki w ramach w/w dotacji na 2019 rok wynosi 82 mln zł. Termin złożenia wniosków ustalony został do dnia 10 września 2019 roku. Wniosek podpisany musi być przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu OSP zgodnie z wpisem do KRS. Wnioski składa się do Komendanta Powiatowego PSP. Uzyskanie dotacji wymaga pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego PSP.

Następnie Komendant Powiatowy PSP dane z wniosku wprowadza do tzw. Systemu Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po akceptacji tych danych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Powiatowy PSP przygotowuje projekt umowy. Podpisana umowa przekazywana jest do Komendy Wojewódzkiej PSP a następnie Komendy Głównej PSP. Komenda Główna PSP przekazuje środki finansowe bezpośrednio na rachunki bankowe OSP.

Poniżej zamieszczam:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku /kliknij aby pobrać/

Wniosek /kliknij aby pobrać/

Przykładowy wniosek /kliknij aby pobrać/

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wchodzi w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwolą na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Nasze propozycje na co możecie wykorzystać te pieniądze:
- zakup wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych, np. rat. poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodne i powodziowe oraz inne.

- zawody sportowo-pożarnicze, szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów, organizacja obozów i innych form aktywnego wypoczynku dla młodzieży, zakup torów i sprzętu do treningów dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, tworzenie obiektów sportowych w remizach i wokół nich (siłownia w strażnicy lub pod chmurką, tory przeszkód), budowa lokalnej infrastruktury sportowej (np.: przystań wodna), ścianki wspinaczkowe.

- udział w konkursach z zakresu upowszechniania wiedzy pożarniczej, w tym OTWP; organizacja i udział w konkursach o tematyce historycznej, wsparcie ruchu kronikarskiego OSP, rozwój umiejętności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i warsztatów plastycznych, rękodzielnictwa. Realizacja zadań związanych z ruchem artystycznym w OSP, zakup wyposażenia dla zespołów i orkiestr. Organizacja wszelkiego rodzaju akcji związanych z upowszechnianiem idei ruchu strażackiego.

- zakup prasy branżowej (specjalistycznej), wycieczki do muzeów pożarnictwa, warsztaty i pokazy z bezpiecznych zachowań, reagowania na zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy, organizowanie spotkań z fachowcami, tematyczne przedstawienia i sztuki teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zakup materiałów na te przedsięwzięcia, tworzenie filmików edukacyjnych i zakup niezbędnego sprzętu czy oprogramowania, zawody sikawek konnych.

- budowanie partnerstw przy realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć, projektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla członków społeczności lokalnej, organizacja eventów, pokazów, imprez plenerowych.

- pokazy, szkolenia, „bezpieczne festyny”, tworzenie gier planszowych i komputerowych, przedstawienia teatralne, filmiki w Internecie, zakup fantomów, defibrylatorów i materiałów edukacyjnych, konferencje i panele.

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica