Komunikaty Prezesa

Komunkat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników konkursu "Bezpieczny Strażak 2019"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęło 48 wniosków. Zarząd WFOŚiGW w oparciu o obowiązujące regulacje prawne rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wśród wniosków, które objęte zostały finansowaniem są również z ziemi gorlickiej.


44 wnioski, które Zarząd WFOŚiGW rozpatrzył pozytywnie uzyskały opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zarząd WFOŚiGW przyznał dotacje na łączną kwotę 880.606,73 zł.

Dotację w wysokości 25.500,00 zł otrzymała Gmina Bobowa na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa..."

Dotację w wysokości 2.500,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach”.

Wyniki konkursu "Bezpieczny Strażak 2019" - kliknij aby pobrać

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica