Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu PZU "Pomoc to moc"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
PZU wspiera jednostki OSP. Przed kilkoma dniami ogłoszony został konkurs w ramach akcji prewencyjnej "Pomoc to moc" adresowany do Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu jednostki OSP będą miały możliwość ubiegania się o uzyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł brutto.


Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku prewencyjnego zgodnie z regulaminem akcji. Wykaz sprzętu, którego zakup podlega dofinansowaniu:
1. Ratownictwo techniczne
- agregat hydrauliczny
- nożyce
- rozpieracz ramieniowy
- rozpieracz kolumnowy
- nożyco – rozpieracz
- zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i/ lub cięcia pedałów

2. Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
- zestaw medyczny PSP R1
- deska ortopedyczna (dla dorosłych i/lub pediatryczna)
- defibrylator AED

3. Sprzęt do walki ze skutkami anomalii pogodowych
- pilarka spalinowa
- pilarka ratownicza
- przecinarka spalinowa
- pompy i motopompy (szlamowa, półszlamowa, wody czystej, pływająca, elektryczna, zanurzeniowa)
- agregat prądotwórczy
- maszt oświetleniowy

4. Inny sprzęt specjalistyczny zgodny z potrzebami wynikającymi ze specyfikacji działań jednostki
Wybór tej kategorii wymaga dodatkowego umotywowania we wniosku.

Akcja prewencyjna jest prowadzona przez PZU do odwołania. PZU może zakończyć akcję prewencyjną w każdym czasie. Wnioskodawca poprzez stronę internetową www.pomoctomoc.pl składa Wniosek w systemie dedykowanym do obsługi wniosków prewencyjnych („system ICM”) wypełniając formularz na stronie www.pomoctomoc.pl w zakładce „Złóż wniosek”. Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2 000,00 zł brutto, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł brutto.

Więcej informacji pod linkiem /kliknij aby przejść/

Linki

gorlice.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica