Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursów "Bezpieczny Strażak" i "Mały Strażak"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach konkursów pn. "Bezpieczny Strażak" i "Mały Strażak". Poniżej zamieszczam szczegółowe informacje.


Program "Bezpieczny Strażak" skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek OSP. Jego celem jest zakup i wyposażenie strażaków w odzież koszarową i ochronną (do działań bojowych), służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zakup samochodów rozpoznawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (których pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata do daty złożenia wniosku w Programie) oraz części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Program "Mały Strażak" skierowany jest go gmin oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego a jego celem jest udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) jednostek OSP poprzez: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych), modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego oraz wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

REGULAMIN programu "Bezpieczny Strażak"

REGULAMIN programu "Mały Strażak"

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica