Komunikaty Prezesa

Znamy wyniki konkursu „Bezpieczny Strażak 2020”

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Pragnę poinformować, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie są wnioskodawcy z powiatu gorlickiego. Niestety są też wnioskodawcy, którzy wsparcia nie otrzymali.

W 2020 roku w ramach w/w konkursu złożono 95 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3.025.492,08 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 6.246.956,05 zł.

3 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

Dofinansowanie zostało przyznane dla 38 wniosków, na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, czyli pełną pulę środków przeznaczonych na Program w 2020 roku.

Dofinansowanie otrzymali m.in.:
- Gmina Lipinki w wysokości 123.750,00 zł na zakup samochodu pożarniczego lekkiego do 3,5 tony rozpoznawczego o charakterze ratowniczo-gaśniczym
- Gmina Bobowa w wysokości 46.290,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa

Odrzucone zostały wnioski m.in.:
- Gminy Ropa za zakup hełmów strażackich
- OSP Klęczany na zakup sprzętu i umundurowania ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach
- OSP Moszczenica na wyposażenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy w odzież ochronną do działań bojowych

PEŁNE WYNIKI KONKURSU (kliknij aby wyświetlić)

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica