Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pożyczek z PUP dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dotyczy to bezpośrednio Ochotniczych Straży Pożarnych.


 
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2020 r. do dnia ogłoszenia zakończenia naboru przez dyrektora urzędu.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł, wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.
 
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
 
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)  będzie prowadzić działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Szczegóły podane zostały na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach (link)

Linki

policja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica