Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odbywania walnych zebrań członków OSP oraz innych imprez strażackich w okresie zagrożenia COVID-19

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp. w przypadku, gdyby miały one miejsce w tzw. obszarach czerwonych i żółtych, a na pozostałym terenie organizowanie ich w przypadku zaistnienie takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

W zakresie rekomendacji jest także odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP, w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w strefach czerwonych i żółtych, głównie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z póź. zm.). W strefach zielonych odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP może odbywać się w sposób stacjonarny z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

UCHWAŁA - kliknij aby wyświetlić

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica