Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pielgrzymki do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego informuje, iż Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się w dniu 18 października 2020 roku o godz. 12.00. Sytuacja pandemiczna w kraju stwarza duże zagrożenie dla uczestników wszelkiego rodzaju masowych uroczystości i wymaga daleko idącej ostrożności i rozwagi.


Dlatego też mając na uwadze powyższe a równocześnie chcąc utrzymać wieloletnie tradycje udziału Strażaków Województwa Małopolskiego w tej bardzo ważnej uroczystości serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują potrzebę aby zgromadzić się w Sanktuarium w Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach by wspólnie modlić się w intencji Strażaków Naszego Województwa.

Sugerujemy aby OSP z terenu pow. krakowskiego - ziemskiego i krakowskiego – grodzkiego, które zamierzają wziąć udział w Pielgrzymce wystawiły delegacje w okrojonym składzie wraz ze Sztandarami. Pozostałe Powiaty jeśli uznają za stosowne wystawiły po jednym Sztandarze wraz z okrojoną delegacją.

Powyższe propozycje są tylko sugestiami i w żaden sposób niczego nie nakazują ani też nie zakazują. Decyzje co do udziału, każdy uczestnik podejmuje we własnym sumieniu. Wszystkich uczestników Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium w Łagiewnikach bezwzględnie obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego /zakrywanie maseczką ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu/.

Delegacje które wezmą udział w Pielgrzymce prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do Biura ZOW ZOSP RP tel. 12-653-28-41. Wyrażamy nadzieję, iż ten trudny okres pandemii szybko minie i kolejne uroczystości tak jak w latach poprzednich będą się odbywać z udziałem wszystkich Strażaków woj. małopolskiego.

Przykrym jest również fakt, iż tegoroczne uroczystości związane z Wojewódzką Pielgrzymką Strażaków przygotowywane były jako Centralne uroczystości związane z 100 rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II, musiały ze względu na pandemię być okrojone w sposób znaczny. Serdecznie prosimy o zrozumienie sytuacji.

Życzymy wszystkim Strażakom Województwa Małopolskiego zdrowia oraz pomyślności w pełnieniu zaszczytnej służby dla drugiego człowieka w tym trudnym okresie.

Msza Św. będzie transmitowana pod adresem: www.milosierdze.pl
będzie również zamieszczony link na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP: http://www.zosprp.malopolska.pl/
oraz na fanpage na Facebooku: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica