Komunikaty Prezesa

Proszę o wprowadzanie danych za 2020 rok do systemu Raport OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni Prezesi/Komendanci Gminni
ZOSP RP z pow. gorlickiego

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz Informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Na terenie kilku gmin powiatu gorlickiego walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się już we wszystkich jednostkach OSP. W kilku przypadkach nie wszystkie dane wprowadzone do systemu są kompletne.

Przypominam, że poza Raportem dla danej OSP należy także wprowadzić Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych za rok 2020 na terenie działania Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego Związku OSP RP.

W razie pytań proszę o kontakt. 

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica