Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. "dostępności w OSP"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród Ochotniczych Straży Pożarnych związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawą prawną do tego wystąpienia daje Związkowi treść art. 8 tejże ustawy, zgodnie z którym o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP zwraca się z do Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie - Czy Ochotnicze Straże Pożarne należy traktować jako podmioty publiczne w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W piśmie, Związek OSP RP stoi na stanowisku, że Ochotniczych Straży Pożarnych nie należy zaliczać do kręgu osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego w rozumieniu przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nadal czekamy na odpowiedź.

PISMO Zarządu Głównego ZOSP RP do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica