Komunikaty Prezesa

Ruszyły dotacje WFOŚiGW dla OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Przeznaczony jest dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla danej jednostki OSP.

Alokacja środków w ramach naboru: 1 mln zł.

Termin naboru wniosków: od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. do godz. 15:30.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu – przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie (w tym załączniki) będący dokumentem opatrzonym podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
- w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
- profilem zaufanym (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.
do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

SZCZEGÓŁY - kliknij aby przejść

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica