Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. udziału OSP w Narodowym Programie Szczepień

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej udzielił odpowiedzi na zapytania Związku OSP RP dotyczące kwestii udziału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Narodowym Programie Szczepień. Poniżej zamieszczam wyjaśnienia a także po raz kolejny zwracam uwagę na kwestię wystawiania rachunków za dowóz osób na szczepienia.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w swej interpretacji wskazał, że:
- wyjazdy związane z informowaniem o szczepieniach (roznoszenia ulotek) klasyfikowane są jako wyjazdy gospodarcze – WG,
- inne wyjazdy np. dowożenie osób na szczepienia, dostarczanie płynów dezynfekujących - ewidencjonowane jako miejscowe zagrożenie – MZ,
- w akcji dystrybucji ulotek mogą brać udział druhowie nieposiadający szkolenia podstawowego, członkowie MDP i osoby powyżej 65 roku życia.

Po raz kolejny proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w kwestiach wystawiania rachunków za transport osób do punktów szczepień. Dowożenie do punktów szczepień klasyfikowane jest jako miejscowe zagrożenie (MZ), tym samym na mocy uchwał rad gmin strażakom przysługuje ekwiwalent. W sytuacji wystawiania rachunków możemy mieć do czynienia z podwójnym finansowaniem tego samego zadania.

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica