Komunikaty Prezesa

Mamy odpowiedź z Ministerstwa ws. raportów dostępności w OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Przed kilkoma tygodniami informowałem, że Związek OSP RP wystąpił do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród Ochotniczych Straży Pożarnych związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.

Minister w swojej odpowiedzi zaznaczył, że ocena tego czy podmiot jest podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności jest kwestią indywidualnej analizy czy spełnia warunki opisane w art. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności. W przypadku OSP chodzi o elementy opisane w art. 3 pkt 3 tej ww. ustawy. Jeśli dana OSP spełnia wymagania określone w art. 3 pkt 3 ustawy o zapewnieniu dostępności to jest zobowiązana do jej stosowania tj. m.in. do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności ujętych w art. 6 czy złożenia raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 11 ustawy.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że katalog podmiotów określony w art. 3 ustawy o zapewnieniu dostępność był wzorowany z art. 3 ust 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Należy więc przyjąć, że OSP są zobowiązane do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności w sytuacji gdy są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Analiza stron internetowych OSP zdaje się potwierdzać, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku większości OSP, zalecane jest jednak indywidualne analizowanie tej kwestii.

Pytanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - KLIKNIJ aby zobaczyć

Odpowiedź Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - KLIKNIJ aby zobaczyć

Linki

gorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica