Komunikaty Prezesa

Ruszył program "Bezpieczny Strażak 2021" WFOŚiGW w Krakowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2021 w ramach „Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej gminom i jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:
1) zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
a) sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zgodny z Załącznikiem nr 1 Regulaminu),
b) samochód rozpoznawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w tym pojazd terenowy typu QUAD), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
2) modernizację (naprawę) samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 19.04.2021 r. do 07.05.2021 r.

Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW w Krakowie - kliknij aby przejść

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica