Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. szkolenia 16 latków do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję iż do Związku OSP RP spłynęły przygotowane przez Komendę Główną PSP rekomendacje, zgodnie z którymi proces szkoleń do udziału w działaniach ratowniczych OSP będą mogli rozpoczynać już 16-latkowie. Jednocześnie podtrzymano - obowiązujące na poziomie 18-65 lat - kryterium wiekowe pozwalające na udział w akcjach ratowniczych.


Rekomendacje zakładają możliwość zorganizowania przez Komendy Powiatowe PSP dla członków MDP szkolenia zewnętrznego w oparciu o program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP - z podziałem na część teoretyczną dla osób w wieku 16-18 lat oraz część praktyczną dla osób w wieku 17-18 lat. Dopuszczenie zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia podstawowego osób poniżej 18 roku życia będzie możliwe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Gotowość kandydata do rozpoczęcia procesu szkolenia będzie też musiał potwierdzić naczelnik danej jednostki OSP.

Do tej pory kształcenie członków MDP opierało się na szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez poszczególne OSP lub ogniwa związkowe we współdziałaniu z terenowymi komendami PSP i ukierunkowane było przede wszystkim na wzbudzenie zainteresowania społeczną służbą ratowniczą oraz rozwijanie potrzeby kontaktu z rówieśnikami i działania na rzecz społeczności lokalnej.

PSP - choć rekomenduje wcześniejsze rozpoczęcie procesu szkoleń - wskazuje na potrzebę podtrzymania obowiązującego na poziomie 18-65 lat - kryterium wiekowego, pozwalającego na udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP.

Komenda Głowna PSP wskazuje w rekomendacjach, że szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP dla osób w wieku 16–18 lat powinny być realizowane w dwóch częściach. Pierwszą z nich jest cześć teoretyczna, w której mogą uczestniczyć członkowie MDP, którzy ukończyli 16 rok życia. Drugą są zajęcia praktyczne, do uczestnictwa w których wymagane jest ukończenie 17 roku życia.

Wskazano ponadto, że szkolenie można przeprowadzać poprzez organizację odrębnych szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla członków MDP, a także poprzez dołączanie członków tych drużyn do zajęć na szkoleniach przeznaczonych dla strażaków-ratowników OSP.

Szkolenie kończy egzamin końcowy. Osoby, które go zdały otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, jednak zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w działaniach ratowniczych mogą uczestniczyć dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Źródło - materiały przedłożone przez KG PSP oraz infosecurity24.pl 

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica