Aktualności

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Uściu Gorlickim

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sobotę 21 sierpnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Brunarach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Uście Gorlickie. Zjazd dokonał wyboru nowych władz a także podsumował ubiegłą kadencję. Na czele nowego Zarządu stanął dh Marek Oleś, zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP na kolejną kadencję powierzono dh Marcinowi Kruczkowi.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes dh Dymitr Rydzanicz. Dziękując za lata współpracy, ogłosił decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Uściu Gorlickim.

Zjazd, któremu przewodniczył dh Andrzej Zając, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, na wniosek ustępującej Komisji Rewizyjnej, jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Uściu Gorlickim, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Prezes - dh Marek Oleś
Wiceprezes - dh Czesław Król
Wiceprezes - dh Stanisław Smoła
Komendant Gminny - dh Marcin Kruczek
Skarbnik - dh Andrzej Zając
Sekretarz - dh Rafał Oślizło
Członek Prezydium - dh Dariusz Waszczyszak

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Gorlicach.

Przybyli na Zjazd Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Uście Gorlickie Jolantą Dobek w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Gminnego ZOSP RP w Uściu Gorlickim. Podziękowania na codzienną współpracę z deklaracją współpracy złożył także Kierownik Posterunku Policji w Uściu Gorlickim asp. sztab. Sławomir Dobek.

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu oraz posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej czuwali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba oraz Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny a zarazem Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek a także Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Eugeniusz Stukus. W wystąpieniu skierowanym do uczestników Zjazdu podsumowali ostatnie lata współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP w Uściu Gorlickim a także dokonali oceny przyszłych planów i zamierzeń.

Linki

zosp malopolska.jpgzosp.jpggorlice.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica