Aktualności

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W niedzielę 12 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Sękowa. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Prezesem Zarządu na kolejną wybrano dh Małgorzatę Małuch zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP po raz kolejny powierzono dh Pawłowi Baranowskiemu.

Zjazd otworzyła ustępująca Prezes dh Małgorzata Małuch. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP przywitała przybyłych delegatów i gości a wśród nich m.in. Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Krzysztofa Kosibą, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysława Wszołka oraz Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusza Stukusa.

Zjazd, któremu przewodniczył dh Mateusz Ślęzak, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, na wniosek ustępującej Komisji Rewizyjnej, jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Zjazdu wyróżniającym się strażakom wręczone zostały Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Odznaki Strażak Wzorowy. Druhom, którzy zakończyli pracę w gminnych strukturach Związku OSP RP w Sękowej, Prezes Małgorzata Małuch wraz z Komendantem Gminnym Pawłem Baranowskim wręczyli pamiątkowe grawertony.

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Prezes - dh Małgorzata Małuch
Wiceprezes - dh Leszek Kowalczyk
Wiceprezes - dh Damian Grądalski
Komendant Gminny - dh Paweł Baranowski
Skarbnik - dh Paweł Ślimak
Sekretarz - dh Mateusz Ślęzak
Członek Prezydium - dh Michał Dziamba, dh Krzysztof Moroń, dh Tomasz Hajduk, dh Henryk Zemankiewicz

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej wybrany został dh Jakub Janik.

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Gorlicach.

Wszyscy przybyli na Zjazd w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej.

Linki

zosp.jpggorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica