Aktualności

Podziękowania byłego Prezesa ZOP ZOSP RP dh Krzysztofa Kosiby za pracę w latach 2011-2021

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo,
Po 10 latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach podjąłem decyzje o ustąpieniu ze stanowiska i rekomendowaniu na swoje miejsce dh Przemysława Wszołka. V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP obradujący w dniu 13 listopada 2021 roku zatwierdził jednogłośnie proponowane zmiany.

Pragnę podziękować wszystkim, z którymi przez 10 ostatnich lat miałem przyjemności i zaszczyt pracować.

Realizacja zadań statutowych przez kierowany przeze mnie Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, rzeczowemu oraz otrzymanej pomocy od licznego grona życzliwych osób i instytucji oraz gmin powiatu gorlickiego.

Podziękowanie kieruję do Zarządu Głównego ZOSP RP na czele z Prezesem Waldemarem Pawlakiem oraz Wiceprezes Teresą Tiszbierek a także Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie na ręce druha Prezesa Edwarda Siarki za wspieranie finansowe i rzeczowe oraz merytoryczne wszelkich przedsięwzięć.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do samorządu województwa małopolskiego na ręce Wicemarszałka Pana Łukasza Smółki oraz Radnej Pani Jadwigi Wójtowicz za liczne środki finansowe, dzięki którym możliwy był zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia i umundurowania a także remonty strażnic.

Słowa podziękowania kieruję do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pana Kazimierza Koprowskiego za pomoc w realizacji remontów remiz, wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt i umundurowanie oraz wsparcie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Podziękowania kieruję do Starosty Gorlickiego Pani Marii Gubała a także pełniącego urząd starosty w ubiegłej kadencji Pana Karola Górskiego i Mirosława Wędrychowicza za współorganizację powiatowych zawodów w sportach pożarniczych, eliminacji powiatowych OTWP, halowych zawodów dla MDP, mistrzostw powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym oraz wszelką okazaną pomoc.

Dziękuję posłom Pani Barbarze Bartuś, Pani Urszuli Nowogórskiej oraz Panu Edwardowi Siarka za wspieranie starań strażaków i nieustanne służenie dobrą radą. Dziękuję Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości za tak hojne wpieranie strażaków w wymianie taboru samochodowego i zakupie nowoczesnego sprzętu i umundurowania.

Wyrazy uznania kieruję do burmistrzów i wójtów gorlickich gmin, dzięki którym Ochotnicze Straże Pożarne rozwijają się, posiadają coraz nowocześniejsze umundurowanie i sprzęt, a także dogodne warunki lokalowe a także realizują swoje cele statutowe.

Dziękuję uprzejmie Burmistrzowi Biecza Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi oraz Panu Czesławowi Rakoczemu – byłemu Przewodniczącemu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za pomoc w organizacji uroczystego apelu na bieckim rynku, podczas którego przekazany został sprzęt z programu „Wsparcia służb mundurowych”. Jego realizacja dała namacalne efekty materialne w postaci nowoczesnego sprzętu w mieście Gorlice oraz dla strażaków w gminach Gorlice, Moszczenica, Bobowa, Sękowa, Lipinki, Ropa, Uście Gorlickie i Biecz.

Wyrazy uznania kieruję do Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza, jak również byłego komendanta st. bryg. Dariusza Grygowicza i st. bryg. Andrzeja Stafieja, a także wszystkich pracowników Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za pomoc i zaangażowanie oraz wspólne wykonywanie strażackiego powołania. Dziękuję za szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie szkolenia podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych. Warto podkreślić, że jest to praca ciągła wymagająca systematyczności, gdyż ciągle przybywa nowych osób, które należy wyszkolić.

Dziękuję księżom kapelanom na czele z wojewódzkim kapelanem strażaków bryg. Władysławem Kuligem oraz powiatowych kapelanem strażaków ks. Stanisławem Porębskim za codzienną duchową opiekę oraz nieustanne wpieranie strażaków oraz podnoszenie ich na duchu w trudnych chwilach.

Na wysoką ocenę zasługuję również współpraca z lokalnymi mediami.

Słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do druhen i druhów z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, z którymi miałem zaszczyt współpracować w dwóch ostatnich kadencjach.

Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem, a którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju ruchu strażackiego i promowania ochrony przeciwpożarowej podczas licznych przedsięwzięć.

Linki

zosp malopolska.jpgzosp.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica