Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachKomunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Programu „Małopolskie Remizy 2022"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił Program na udzielenie pomocy finansowej na inwestycje modernizacyjne w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy 2022”. Program skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:
- termomodernizację (docieplenia ścian i stropów),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
- modernizację kotłowni,
-modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni),
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

Alokacja środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

W ramach ww. Programu minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Termin naboru wniosków: od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

SZCZEGÓŁY - kliknij aby przejść

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica