Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. drugiego naboru wniosków WFOŚiGW Kraków

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.

Przeznaczony jest dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla danej jednostki OSP.

Minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej powyżej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Alokacja środków w ramach naboru: 1 mln zł.

Termin naboru wniosków: od 01.04.2022 r. do 25.04.2022 r. (do godz. 15:30)

Więcej informacji oraz załączniki TUTAJ

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica