Komunikaty Prezesa

Znamy wyniki konkursu "Bezpieczny Strażak 2022" WFOŚiGW w Krakowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak". Dofinansowanie otrzymały 3 jednostki OSP z terenu powiatu gorlickiego.

W tegorocznym naborze wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6.099.524,16 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 12.820.810,89 zł. Z tego 18 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 41 wniosków obniżając dotację do łącznej kwoty 2.700.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2022 roku.

WNIOSKI OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu
Zakup pojazdu typu QUAD wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu
koszt całkowity - 110 000,00 zł
przyznana dotacja - 44 268,58 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Szalowej
Zakup pojazdu ATV/quad wraz z wyposażeniem w sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego oraz sprzętu łączności
koszt całkowity - 102 200,00 zł
przyznana dotacja - 16 097,66 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku
Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku w pojazd typu QUAD
koszt całkowity - 77 700,00 zł
przyznana dotacja - 31 269,71 zł

WNIOSKI ODRZUCONE

Ochotnicza Straż Pożarna w Małastowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wsparciem dla jednostki OSP z Małastowa
koszt całkowity - 70 000,00 zł
wnioskowana kwota - 35 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Binarowej
Dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej, prądownicy wodnej, bosaka dielektrycznego oraz podpory stabilizującej i parawanu ochronnego dla Jednostki OSP w Binarowej
koszt całkowity - 13 900,00 zł
wnioskowana kwota - 6 950,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Owczarach
Zwiększenie bezpieczeństwa terenu chronionego poprzez zakup urządzenia WEBER E-Force dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach
koszt całkowity - 40 000,00 zł
wnioskowana kwota - 20 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdyni
Modernizacja jednostki poprzez doposażenie OSP w Zdyni w motopompę do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 l/min. z kompletem węży ssawnych
koszt całkowity - 9 000,00 zł
wnioskowana kwota - 4 500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy
Wyposażenie jednostki OSP Moszczenica w agregat prądotwórczy i pilarkę spalinową do drewna
koszt całkowity - 7 569,00 zł
wnioskowana kwota - 3 784,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach
Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej
koszt całkowity - 18 858,00 zł
wnioskowana kwota - 9 429,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach
koszt całkowity - 4 000,00 zł
wnioskowana kwota - 2 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielance
Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak
koszt całkowity - 13 720,00 zł
wnioskowana kwota - 6 810,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie
Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska poprzez zakup węży do zestawu ratownictwa hydraulicznego holmatro
koszt całkowity - 30 000,00 zł
15 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysowej Zdrój
Podniesienie gotowości do działań jednostki OSP Wysowa-Zdrój poprzez doposażenie jej w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
koszt całkowity - 33 850,00 zł
wnioskowana kwota - 14 700,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdzielu
Zakup pojazdu/ciągnik typu Quad
koszt całkowity - 50 000,00 zł
wnioskowana kwota - 25 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łużnej
Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej
koszt całkowity - 18 390,00 zł
wnioskowana kwota - 9 195,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach
Modernizacja, naprawa samochodu pożarniczego pozwalające na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty
koszt całkowity - 25 000,00 zł
wnioskowana kwota - 12 500,00 zł

Pełne wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” - kliknij

Linki

zosp.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica