Aktualności

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice obradował w remizie OSP Pagorzyna

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sobotę 21 maja 2022 roku Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Gorlice obradował na posiedzeniu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pagorzynie (gm. Lipinki). Zarząd podsumował ostatnie wydarzenia a także podjął szereg ustaleń.

Posiedzenie Zarządu otworzył a następnie przewodniczył mu Prezes Przemysław Wszołek. W posiedzeniu udział wzięła Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Komendant Powiatowy PSP Gorlice mł. bryg. Waldemar Krok a także Prezes miejscowej jednostki OSP dh Krzysztof Kozioł. Obecni byli także członkowie Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP Gorlice.

Podczas obrad dh Ludwik Mrukowicz uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana natomiast członkom honorowym Zarządu wręczono akty nadania statusu. Otrzymali je dh Stanisława Balakowicz, dh Eugeniusz Stukus, dh Ludwik Mrukowicz oraz dh Andrzej Tylawski (dh Stanisław Bara był nieobecny).

Obecni na posiedzeniu zapoznani zostali z informacją z odbytego V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Zarząd podjął ustalenia związane z planowanymi na dzień 26 czerwca 2022 roku Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi. Szczegóły przekazane zostaną w odrębnym komunikacie Prezesa.

Obecny na posiedzeniu Komendant Powiatowy PSP Gorlice przedstawił informację na temat podziału dotacji dla jednostek OSP zarówno z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak i spoza systemu, który to wcześniej dokonany został w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gorlice.

Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz dokonała analizy podziału środków finansowych z budżetu województwa małopolskiego na potrzeby OSP a także omówiła zasady aktualnych naborów.

Druhowie poruszyli tematy związane z badaniami dla kandydatów i strażaków ratowników, wypłaty ekwiwalentu dla kandydatów na strażaków którzy ukończyli kurs podstawowy, szkoleń BHP dla strażaków OSP, umundurowania strażaków i musztry strażackiej a także przepływu informacji pomiędzy ogniwami Związku a jednostkami OSP.

Linki

zosp.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica