Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wyników naboru Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych WFOŚiGW

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpatrzył wnioski, które wpłynęły w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.


Pula środków przeznaczona na Program w 2022 roku wynosiła 2 100 000,00 zł.

W tegorocznym naborze wpłynęło 205 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 600 159,23 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 5 443 043,60 zł.

26 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów dostępu ww. Programu. Pozostałe wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

W związku z przekroczeniem alokacji środków przeznaczonych na ww. Program, podjęto decyzję o przyznaniu dotacji w proporcjonalnie zmniejszonych kwotach dofinansowania, celem wykorzystania pełnej puli środków dla wszystkich wniosków spełniających kryteria Programu.

W związku z tym, przyznano dofinansowanie dla 179 zadań na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym 4 802 496,60 zł.

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem z terenu powiatu gorlickiego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu: Zakup 5 kompletów umundurowania bojowego oraz 6 par rękawic, specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu (koszt całkowity - 18 952,50 zł, przyznana dotacja - 8 591,58 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobowej: Zakup węży ciśnieniowych do ratowniczego sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej (koszt całkowity - 18 911,25 zł, przyznana dotacja - 8 572,32 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Brunarach: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brunary (koszt całkowity - 18 900,00 zł, przyznana dotacja - 8 567,79 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu: Zakup trzech kompletów ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu (koszt całkowity - 23 490,00 zł, przyznana dotacja - 10 648,53 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie: Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska poprzez zakup węży do zestawu ratownictwa hydraulicznego holmatro (koszt całkowity - 30 000,00 zł, przyznana dotacja - 13 599,66 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy: Doposażenie jednostki OSP Moszczenica w agregat prądotwórczy i pilarkę spalinową do drewna (koszt całkowity - 10 200,00 zł, przyznana dotacja - 4 623,88 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie: Zakup 4 kompletów ubrania specjalnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie (koszt całkowity - 11 000,00 zł, przyznana dotacja - 4 986,54 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysowej: Podniesienie gotowości do działań jednostki OSP Wysowa poprzez doposażenie jej członków w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz ubrania specjalne (koszt całkowity - 40 505,00 zł, przyznana dotacja - 17 407,56 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna w Smerekowcu: Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków OSP Smerekowiec tj.: ubrania specjalne, hełmy strażackie, rękawice specjalne, buty specjalne (koszt całkowity - 44 000,00 zł, przyznana dotacja - 19 946,17 zł).

Więcej informacji - kliknij tutaj

Linki

zosp malopolska.jpgzosp.jpggorlice.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica